Inbromsning i investeringarna slår mot BNP

Sverige är ingen Pippi Långstrump-ekonomi längre.

Vad innebär det?

Vi har lägre tillväxt än vad vi har trott.

SCB har reviderat ner siffrorna–

–för Sveriges BNP-tillväxt de senaste åren–

–och vi ligger ungefär i takt som euroområdet.

Och nu pekar det neråt, både för euroområdet och Sverige.

Vi räknar med att BNP-tillväxten för Sverige–

–ska gå ner från 2,4 % i år till 1 % nästa år.

Vad ligger bakom?

Framför allt att investeringarna minskar nästa år–

–totalt i Sverige, och inte längre alls bidrar–

–till BNP-tillväxten.

Bostadsinvesteringarna kommer att falla kraftigt.

Och andra investeringar går ner för industrin–

–som under de senaste åren har byggt upp kapacitet–

–och satsat i exempelvis fordonsindustrin.

Men det ligger bakom oss nu.

Nedgången i efterfrågan på exportmarknaderna gör mycket–

–att investeringarna också lär gå ner i industrin.

Det ser mörkt ut för byggkonjunkturen också.

Varför minskar investeringarna här?

Det är framför allt bostadsinvesteringarna som kommer...

De har börjat falla, och det lär mer märkas mer framöver.

Det hänger ihop mycket med att man har...

Byggloven har minskat.

Det är en ledande indikator–

–för att bostadsinvesteringarna kommer att falla.

Det påverkar industrin mycket också.

Leverantörerna till byggindustrin drabbas också–

–och även deras investeringar kommer att påverkas.

Och även industriproduktionen.

Det är starka samband mellan industri och byggverksamhet.

Det är framför allt det–

–som drar ner investeringarna totalt framöver.

Omvärldskonjunkturen växlar ju ner.

Vad händer då med exporten, tror ni?

Vi är en väldigt exportberoende ekonomi.

När världshandeln mattas följer vår exportutveckling med.

Det är ett starkt samband. Vi räknar med en ökning–

–med bara 2 % nästa år i världshandel och svensk export.

Så att... En svagare krona som vi räknar med fortsatt–

–kommer inte att hjälpa upp exporten.

Utan det är den här investeringsnedgången i omvärlden–

–som ligger bakom avmattningen på exportmarknaderna.

Det kommer att påverka vår export kraftigt.

I kombination med det minskar hushållens konsumtion.

Vad får det för effekter?

Den minskar inte...

De håller i plånboken.

De är mer försiktiga med sin konsumtion.

Det har vi redan märkt nu under hösten.

De blir mer försiktiga.

Inte bara att de drar ner på sina bilinköp–

–utan även på andra varor och tjänster.

Och de kanske räknar med att räntorna ska börja höjas–

–med Riksbankens första höjning kring årsskiftet.

Och även bostadspriserna har fallit.

Det är skakigt i omvärlden. Börserna faller.

Det påverkar hushållens beteende.

Vi räknar med att de inte lär öka sin konsumtion–

–lika kraftigt som under de senaste åren.

Det kommer också att dämpa BNP-tillväxten i Sverige.

Vad händer med arbetslösheten framöver? Har den bottnat?

Ja, vi ser att den bottnade redan i början av året.

Den har svagt börjat stiga, faktiskt.

Både bland inrikes och utrikes födda.

Det hänger ihop med den vikande konjunkturen.

Det började med byggindustrin–

–som minskar sina behov av arbetskraft.

Men behovet kommer även att minska i andra branscher–

–som är kopplade till byggindustrin.

Till exempel för arkitekter och andra, som...

Bemanningsbranschen påverkas redan–

–av svagare efterfrågan med stark koppling till industrin.

Vi räknar med att arbetslösheten–

–kommer att fortsätta stiga under nästa år–

–och närma sig ungefär 6,7 % i slutet av året.

Och för Sverige, då? Vad ser ni framöver?

En fortsatt inbromsning–

–som kommer att märkas särskilt i investeringarna–

–som nästa år faller totalt sett i Sverige.

Det är inte bara i industrin utan också i tjänstesektorn.

En inbromsning i produktivitetstillväxten.

Tjänstesektorn fortsätter att bromsas–

–av att det är brist på arbetskraft också.

Så totalt sett fortsätter den negativa utvecklingen–

–med svagare produktivitetstillväxt–

–och fallande investeringar.

Draghjälpen från investeringarna upphör nästa år–

–och BNP ökar bara med 1 %.

Tack.

BNP-tillväxten för Sverige väntas sjunka från årets 2,4 procent till 1 procent nästa år. Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen, menar att det främst beror på att investeringarna väntas bli mindre.

”Bostadsinvesteringarna väntas falla kraftigt, men även andra investeringar inom exempelvis industrin ligger bakom oss nu”, säger hon. ”Det finns starka samband mellan industrin och byggverksamheten”.

Reporter: Petra Bergman

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 2.9%
NASDAQ-100 -1.4%
NASDAQ Composite -1.5%

Vinnare & förlorare

Trelleborg 8.4%
Sinch 8.3%
Hennes & Mauritz 7.5%
Tele2 -0.7%
JM -1.1%
Loomis -3.3%
Uppdaterad mån 12:30
Fördröjning 15 min