Chefekonom: Hushållens skulder är extremhöga och lär stiga

Det beror på att Brasilien och Ryssland–

–som haft minustal under flera år, fått svaga plustal–

–som bidrar till det. Sen är konjunkturen starkare–

–främst i Europa och EMU-länderna. Även Kina–

–har varit starkare under första halvåret.

Det har gått åt rätt håll.

Men än så länge har USA och Indien varit svagare.

En besvikelse.

Metallpriserna har stigit det senaste året, upp 25 %.

Vilken inverkan har det?

Att investeringskonjunkturen har kommit igång–

–har dragit upp det. Det är främst positivt–

–för de svenska verkstadsbolagen.

För dem är konsumtionen inte så viktig...

Utan tvekan har det gynnat den svenska delen...

...och påverkat priserna, dock från låga nivåer.

Metallpriserna ligger runt 30 % lägre än för tio år sen.

Många länder är rätt skuldsatta.

Räntorna är låga.

Finns det utrymme för ytterligare sänkningar?

Teoretiskt... Ingves har sagt...

...att räntan kan sänkas hur mycket som helst.

Åtminstone sa han så enligt nån tidning.

Min uppfattning är att det i praktiken–

–gör mer skada än nytta.

Att effekten blev positiv vid finanskrisen 2008–

–var för att räntorna låg på 4,5–5 %.

Men nu är det minus i Sverige, noll i ECB–

–och nån procent plus i USA, helt andra nivåer.

Så möjligheten för den politiken är mycket begränsad.

Vad gör Fed? De har flaggat–

–för en räntehöjning på 25 punkter i år. Är du skeptisk?

Ja, jag tror inte de gör den höjningen.

Och inte heller lika många höjningar–

–som man sagt nästa år. Vi tror att inflationen–

–ska falla påtagligt närmaste halvåret i USA.

Mycket för att de månader ifjol–

–som man jämför med, låg högt.

Men hur som helst ligger man såpass långt under Feds mål–

–att man nog inte höjer räntan ytterligare.

Kanske en nästa år. Men troligen–

–gör ingen annan större centralbank–

–dit räknar jag inte Riksbanken, nåt i det här fallet.

Det finns kanske en oro för att dollarn stärks för mycket–

–om skillnaden blir för stor.

När slår USA i skuldtaket?

Kongressens budgetkontor har sagt–

–att det troligen sker i början av oktober.

Eller att det kan ske både före och efter 29 september.

Lyckas man inte höja skuldtaket...

Men det är förstås inte helt säkert att det nås...

Man får ställa in vissa verksamheter, liksom 2013.

Perioden blev inte lång–

–så effekterna på ekonomin blev små.

Med den riktning som USA:s budgetunderskott har nu–

–återkommer skuldtaksdebatten nästa år och året därpå.

För Sverige räknar ni med en BNP-tillväxt på 2,8 % i år.

Vad ligger bakom det?

Främst investeringskonjunkturen.

Investeringarna ökar starkt på byggsidan–

–men även industrin tycks ha kommit igång påtagligt.

Vi har även en bättre exportkonjunktur på varusidan–

–orsakad av investeringskonjunkturen utomlands.

Och privatkonsumtionen gynnas av befolkningsökningen–

–så per person är den betydligt lägre än totalökningen.

Vad gör Riksbanken? Vi har fått starka makrosiffror–

–hög BNP och inflation. Vad tror du?

Nästa möte blir 7 september.

Man gör nog inget med räntan–

–men räntebanan justeras nog–

–den egna prognosen på reporäntan.

Den brukar inte vara tillförlitlig... Jag gissar...

...att räntehöjningen för tredje kvartalet flyttas fram...

...och att ännu en höjning läggs till andra halvåret 2018.

Är du oroad över hushållens skuldsättning?

Jag oroas inte personligen, men den är extremt hög.

Och den lär fortsätta öka.

Om det fortsätter utan att det blir bakslag–

–för bopriserna, som ligger på höga nivåer...

Börjar de rasa minskar förmögenheten påtagligt.

Troligen ökar räntebördan, dock från låga nivåer.

De svenska hushållens skuldsättning ligger på extremt höga nivåer och lär fortsätta att öka, det befarar Erik Penser Banks chefekonom Sven-Arne Svensson.

Vad gäller världsekonomin väntas den växa med 3,6 procent 2017. En uppgång sedan ifjol och den högsta tillväxten sedan 2011, enligt bankens konjunkturprognos. Så här förklarar chefekonom Sven-Arne Svensson vad som ligger bakom.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

NetEnt 1.7%
Thule Group 1.7%
Loomis 1.4%
Paradox Interactive -1.6%
JM -2.9%
Swedish Orphan Biovi… -4.3%
Uppdaterad tis 10:08
Fördröjning 15 min