Hållbarhet och lönsamhet driver AP2

Det här är EFN i Göteborg.

Vi ska prata kvinnoindex och cannabisbolag.

Men framför allt ska vi prata om hållbarhet.

Med oss har vi Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden.

Vi börjar med att titta på en graf för Andra AP-fonden.

Ert kapital har tickat uppåt år för år–

–förutom 2018. Vad hände då?

De sista veckorna på året–

–var det extremt turbulent på marknaderna.

Aktier gick inte så bra.

Vad har ni för strategi för 2019?

Vi har en långsiktig strategi–

–som vi lägger utifrån ett 30-årsperspektiv.

Med våra nya placeringsregler ska vi investera mer–

–i onoterade tillgångar.

Ser ni några väsentliga trender i marknaden?

Volatiliteten har varit stor de senaste åren–

–på grund av politiska händelser. Det lär inte avta–

–nu inför slutet på brexitförhandlingarna.

Hur skyddade är ni mot en rejäl ekonomisk nedgång?

Vi har ett långsiktigt uppdrag.

Har man ett långsiktigt uppdrag, måste man ta risk.

Tar man risk och det blir extremt volatilt i marknaderna–

–drabbas vi på ett eller annat sätt.

De senaste tio åren har vi jobbat–

–för att diversifiera portföljen.

Vi lägger inte för många ägg i samma korg.

Det i sig håller emot en eventuell nedgång.

Vad skiljer Andra AP-fonden–

–från de andra AP-fonderna?

En sak är att vi finns i Göteborg.

Vi har alla olika strategier.

Vi har en stor del kvantitativ förvaltning.

Vi har mycket onoterade tillgångar–

–och relativt mycket på tillväxtmarknader.

Det har inte de andra?

I större eller mindre omfattning.

Ni satsar mycket på hållbarhet.

Varför satsar ni mycket på hållbarhet?

Det har alltid varit en del i vårt uppdrag.

För oss på AP2 är hållbarhetsarbete–

–en del av vårt DNA.

I allt vi gör försöker vi integrera det.

Vi har särskilda fokusområden–

–som vi har jobbat länge med. Det är fyra stycken:

Klimat, mångfald, rapportering–

–och ägarstyrning.

Är det några trender inom hållbarhetsområdet–

–som påverkar hur ni agerar just nu?

Eftersom det är ökat fokus på hållbarhetsfrågor–

–så får vi se fler och fler produkter.

Men på de senaste åren har det kommit–

–av gröna obligationer.

Men också sociala obligationer–

–som kan vara ämnade att öka andelen kvinnor–

–inom olika utbildningar eller "affordable housing".

Det kommer vi att få ser mer av.

Vi ska snart prata om ert kvinnoindex.

Låt mig först stanna vid gröna obligationer–

–där kapitalet är öronmärkt för miljöprojekt.

Varför är det centralt och viktigt för er?

Det är ett utmärkt sätt att kombinera vårt uppdrag–

–att skapa god avkastning samtidigt–

–som vi bedriver hållbar förvaltning.

Vi investerade i Världsbankens gröna obligation 2008.

Den första i världen.

Genom att ha varit med i utvecklingen av den marknaden–

–har vi lärt oss väldigt mycket.

Nu kan vi sålla agnarna från vetet–

–nu när många glada amatörer vill stämpla–

–sina obligationer som gröna, fast de inte är det.

I valet mellan högre avkastning–

–eller en mer hållbar investering, vad väljer ni?

Det är inget val. Med det uppdrag vi har–

–och den långsiktiga portfölj som vi skapar–

–tror vi att hållbara företag är en förutsättning–

–för att kunna skapa god avkastning över tid.

Det är inget val.

Hur mycket samarbetar ni med de andra AP-fonderna?

Under elva år har vi samarbetat i Etikrådet.

Där jobbar vi med våra utländska innehav.

Både proaktivt och reaktivt.

Vi screenar portföljerna, jobbar med enskilda sakfrågor...

Det skulle kunna vara gruvindustrin, kakaoproduktion...

Det gör vi.

Träffas ni nån gång per år?

Etikrådet har en-två medlemmar från varje fond–

–som sitter i den verksamheten–

–sen har vi en anställd generalsekreterare.

De träffas ofta, löpande.

Det är en förutsättning för att göra ett bra jobb.

Nyligen snackades det om Sjunde AP-fonden.

De har aktier värda drygt 100 miljoner kronor–

–i två kanadensiska cannabisbolag.

Kanada har legaliserat cannabis.

Skulle ni kunna göra liknande investeringar?

Inom ramen för etikrådet har vi bestämt–

–att vi utgår från de konventioner som Sverige skrivit på.

Det är naturligt. Vi är en del av svenska staten.

Sverige har skrivit under konventionen mot cannabis.

När vi förstod att de skulle inkluderas i olika index–

–så har Etikrådet tagit upp frågan–

–och rekommenderat fonden att avinvestera innehavet.

Jag får skjuta över frågan till Sjunde AP-fonden–

–och höra hur om de följer rådets rekommendationer.

Sjunde AP-fonden är inte med i Etikrådet.

De har en egen strategi för hållbarhetsarbete.

Jag förstår. Nu går vi över till nåt som är väsentligt för er.

Ni har utvecklat nåt som heter Kvinnoindex.

Men först ska vi se på en graf–

–som visar utvecklingen av andelen kvinnor...

Den röda linjen är utexaminerade kvinnor inom de här...

Ekonom, juridik, civilingenjörer.

Där puttrar det på från 15 % 1978–

–till i princip 50 % nu 2018.

Det ser bra ut. Men hur ser det ut–

–när det gäller anställda i Sverige, och börsstyrelser?

När det gäller utexaminerade, så är väl det en...

Eftersom grafen visar en lång tidsperiod–

–så har andelen kvinnor ökat på högre utbildningar.

Vi började själva mäta först 2003.

Det har varit en fråga om kvinnor i arbetskraften–

–men också vilken position man har fått i bolagen–

–som vi ser sen. Jag tror att du visar en annan graf sen.

Vi kan titta på den redan nu.

Det är en inzoomning som visar 2002 till 2018.

Styrelser är röd linje och ledningar grön.

Vi producerade detta index för att bidra till debatten–

–om att öka andelen kvinnor i olika sammanhang.

Vi ville förse den med fakta, inte bara snack.

Det känns ju väldigt positivt.

Den gröna linjen visar andelen kvinnor–

–i ledningarna för de börsnoterade bolagen.

Den tickar upp mer stabilt än styrelsegrafen.

Min egen tolkning är att styrelsegrafen är hackig–

–på grund av de olika utspelen om kvotering.

Nu är vi ju på en nivå med nästan 35 %.

Nu tror jag att 30 % är en ketchupeffekt.

Man kommer att hamna... Det är helt självklart–

–att man ska ta tillvara på den kompetens som finns.

Det är därför det är så skrämmande, och överraskande–

–att Sverige år 2019 inte har fler kvinnor–

–eller en större mångfald i bolagen, kan jag tycka.

Hur stor påverkan tror du–

–att ert kvinnoindex har haft i debatten?

Vi hoppas att den har haft betydelse–

–men att hålla diskussionen vid liv är det viktigaste–

–och att påpeka att det för vår del är extremt viktigt–

–att säga att det här inte är nåt politiskt direktiv.

Vårt skäl är rent krasst ekonomiskt.

Vi vill investera i de bästa bolagen.

De bästa bolagen tar tillvara på den bästa kompetensen.

Vi tror att det finns en potential för utveckling där.

Har ni siffror på att det faktiskt gör skillnad?

En mängd olika studier visar på detta–

–bland annat har vi själva förra året–

–konstruerat två nya index. Det har vi gjort själva–

–för aktiekapitalet i vår kvantitativa förvaltning.

Det är 100 miljarder.

De signalerna som vi har tagit fram där–

–är i enlighet med våra fokusområden. Ett var mångfald.

Där kan vi på basis av historiska siffror konstatera–

–att bolag med större andel kvinnor är mer lönsamma.

Punkt. Så det är ett exempel.

Så är det. Hur nöjd är du med nuvarande regelverk?

Skulle ni vilja satsa ännu mer på alternativa investerare–

–till exempel riskkapital?

Ja, och det kan vi göra nu.

Vi har äntligen fått nya placeringsregler, från 1 januari.

Vi kan dra ner andelen räntebärande från 30 till 20 %.

Man har gjort om strukturen, så det handlar mer–

–om vad som är likvida, respektive illikvida, tillgångar.

Det innebär att vi kan investera mer i onoterat–

–vilket jag tror är bra för portföljen.

Det uppdrag vi har passar bra–

–med att bära den typ av illikviditet som det innebär–

–att investera utanför börsen.

Hur tycker du att systemet med AP-fonder fungerar–

–i förhållande till det svenska pensionssystemet?

Oj! Hur systemet med AP-fonder fungerar...

Man skulle ha en viss buffert i pensionssystemet.

Från början skulle AP-fonderna stå för 10 % av systemet.

Nu står vi för nästan 15 %.

Man kan säga att vi har överträffat förväntansbilden.

Och om vi pratar det svenska pensionssystemet–

–ur ett mer övergripande perspektiv?

Det brukar framhållas som ett väldigt gott exempel–

–eftersom den fungerar utanför statsbudgeten.

Sen vad den kommer att ge, det får vi se.

Men på bordet har man snart en ny pensionsålder.

Det kommer att göra pensionssystemet stabilare.

Tack, Eva Halvarsson, för att du kom till EFN.

Vi säger tack från Göteborg.

Gå gärna in på efn.se/nyhetsbrev–

–och prenumerera på det regionala nyhetsbrevet. Hej!

Göteborgsbaserade Andra AP-fonden investerar mer i onoterade tillgångar och hållbarhet har en självklar plats i investeringsstrategin. Det menar fondens vd Eva Halvarsson, som berättar mer om arbetet med bland annat Kvinnoindex, mångfald och gröna obligationer.

Programledare: Anders Frick

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 3.1%
NASDAQ-100 -1.4%
NASDAQ Composite -1.5%

Vinnare & förlorare

Trelleborg 9.2%
Sinch 8.2%
Beijer Ref 7.3%
JM -0.5%
Tele2 -0.9%
Loomis -2.4%
Uppdaterad mån 12:48
Fördröjning 15 min