”Hållbarhet främjar avkastning över tid”

Du har just varit med i en stor expertgrupp–

–tillsatt av EU-kommissionen–

–om hur en hållbar finansmarknad skapas.

Varför vill Alecta att vara en del av detta?

Det är viktigt för alla aktörer i finansmarknaden.

Det var en ära att blir tillfrågad om att delta.

Det är viktigt för Alecta utifrån det perspektivet–

–och utifrån att vi har långsiktiga åtaganden.

Vi ska leverera pensioner om 30-40 år.

Då behöver vi en hållbar finansmarknad och värld–

–att leverera pensionen i.

Vilka är trösklarna för hållbara investeringar?

Det finns ett antal. Om jag ska nämna några–

–så är det tydlighet kring vad förvaltaruppdraget innebär.

Vi förvaltar andras pengar.

Hur ska vi då hantera det?

Hur uppfyller vi våra skyldigheter gentemot kunderna?

Det har diskuterats om man ska fokusera på avkastning–

–eller hållbarhet. Vi menar–

–att det inte finns nån konflikt mellan de aspekterna.

Kruxet är att skapa förutsättningar för långsiktighet–

–och att jobba med riskbegreppet i ett vidare perspektiv.

En rekommendation är att säkerställa–

–att pensions- och försäkringsbolag–

–beaktar hållbarhetsaspekten i investeringsprocessen.

Då främjar man det som jag nyss nämnde.

Är investerarna medvetna om–

–att det inte finns nån konflikt–

–mellan hållbarhet och avkastning?

Det finns lite olika uppfattningar.

Forskningen på området visar att hållbarhet–

–på många områden främjar avkastning över tid.

Titta på vissa sektorer som är i omvandling här och nu–

–där hållbarhetsaspekten är tydligt framträdande.

Jag tänker på bilindustrin till exempel.

Ni har 2,3 miljoner privatkunder.

Hur vet ni vad de vill ha?

Det vet vi inte riktigt, eftersom vi inte pratar–

–med varje enskild kund.

Det är en sak att vara 25 år och spara till pensionen–

–och att vara 65 år och snart bli pensionär.

Vår roll blir att hitta en kollektiv tolkning–

–av vad kunderna vill ha. Men jag är övertygad om–

–att man vill att Alecta ser på avkastning–

–i relation till hållbarhet. Att de går hand i hand.

Hur ökar man långsiktigheten i marknaden?

Det finns ett antal aspekter. En är vårt förslag–

–kring informationsgivning.

Utvecklingen måste gå mot mer framåtblickande information–

–mer standardiserad information på det här området.

Vi har inspirerats av Bloombergrapporten–

–som G20 antog i halvårsskiftet 2017.

Den är ett sätt att implementera riskscenarion kring–

–klimatfrågan framåtblickande i investeringsprocessen.

Utifrån ett tillsynsperspektiv har man en viktig funktion–

–att i sin utövning av tillsyn börja ställa krav–

–på institutionerna att ta med scenariona–

–kring klimatförändringar och hur det påverkar portföljer.

I expertgruppen, som du har deltagit i–

–har ni kommit med rekommendationer.

I mars kommer Kommissionen med en åtgärdsplan.

Vad kan vi vänta där?

Kommissionen har redan plockat upp–

–några rekommendationer. Det pågår processer–

–som ska leda till lagstiftningsåtgärder.

Bland annat det jag nämnde om förvaltaruppdraget.

Det har redan påbörjats. Jag hoppas–

–att våra rekommendationer av gröna obligationer–

–en spännande marknad med stor tillväxt–

–plockas upp av Kommissionen–

–när det gäller standardisering och klassificering–

–av aktiviteter som kan utgöra grund–

–för emission av gröna obligationer. Jag hoppas också–

–att informationsgivning, framåtblickande också kommer.

Tack.

EU-kommissionen har tillsatt en expertgrupp med uppdrag att komma fram till hur de bästa förutsättningarna för en hållbar finansmarknad skapas. En av medlemmarna är Alectas vd Magnus Billing, och han menar att det är en väldigt viktig uppgift, både för honom själv och för bolaget.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 -0.2%
NASDAQ Composite 0%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad tor 09:32
Fördröjning 15 min