”Sverige är lite av ett skatteparadis”

Sverige brukar styras av minoritetsregeringar.

Men de är ändå bra på att uppfylla sina vallöften.

Runt 80 % har infriats under senare år.

Efter valet 2018 tyder allt på en minoritetsregering.

Det är mycket möjligt att V får stort inflytande–

–över den ekonomiska politiken.

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för V.

Tack så mycket.

Vänsterpartiet har haft ganska bra flyt senaste året.

Lite under radarn. Folk pratar om SD och regeringsfrågan.

Ni ligger runt 8–9 % i mätningarna och har fått genomslag.

Vad beror det på?

Vi är stolta men inte nöjda.

Vi har jobbat hårt och målmedvetet–

–med att prioritera vår politik.

Att göra avtryck både på kort och lång sikt.

Vi har varit inriktade på innehåll och resultat–

–och brytt oss mindre om det politiska spelet.

Rörelser i tiden med växande klyftor gynnar också er?

Ja, det gör att det blir nödvändigt–

–att föra en politik för minskade klyftor–

–och större investeringar. Det vägvalet görs inte alltid.

Vi ser att det skapar risker–

–för att högerpopulistiska partier kan stärkas–

–om man inte gör det tillräckligt bra.

Regeringen Löfven får kritik från höger och vänster–

–för att man schabblar bort högkonjunkturen.

Vilka är de största försummelserna regeringen har gjort?

Vi hade velat se ännu större investeringar.

Vi vill se investeringar i den fysiska infrastrukturen–

–och i den sociala. Vi skulle behöva satsa ännu mer–

–på att bygga fler billiga bostäder som folk kan bo i.

Vi behöver satsa på ett eftersatt underhåll–

–på järnvägen till exempel.

Vi behöver fler anställda inom välfärden.

Det är där behoven finns. Där har vi gjort saker.

Men vi vill göra mycket mer och behovet kommer att finnas.

Ni har haft genomslag när det gäller vinstbegränsningar–

–i välfärden. I somras berättade ni om höjda studiebidrag.

Är ni nöjda med det?

Inte nöjda, men vi har fått igenom en massa bra saker.

Som underhållsstödet till ensamstående föräldrar.

Mer pengar till kommunerna, lovstöd–

–så man kan erbjuda barn billig verksamhet på sommarlovet.

Så det är både saker som går in i plånboken–

–för de personer som har haft det väldigt knapert.

Men också sånt som utvidgar välfärdsåtagandet.

Det har varit eftersatt under lång tid.

Reinfeldt pratade om välfärdens kärna.

Välfärden är nåt större. Det finaste vi kan bjuda på.

Ni har kongress i februari. Man anar på motionerna–

–att det är lite av ett vägval mellan...

...en progressiv vision med sociala investeringar–

–och kanske en mer realistisk väg med mer genomslag.

Ser du nåt vägval, hur realistiska man ska vara?

Egentligen inte. Det finns olika idéer–

–om hur man kan få framgång–

–med en expansiv och offensiv ekonomisk politik.

Man diskuterar hur man kan satsa på lånefinansiering–

–och hur viktigt det är med skattehöjningar.

Om man ska satsa på fysisk infrastruktur eller om det är–

–andra typer av välfärdssatsningar man ska betona.

Såna diskussioner är det bra att vi har.

Men jag tror att vi i ganska stor grad är överens om–

–att det behövs stora investeringar–

–fortsatt i Sverige för att slå in på en annan väg–

–än det som på ett sätt varit nyliberalismens decennier.

Låt oss säga att V får ett stort inflytande efter valet.

Vilken är den viktigaste prioriteringen i ekonomin–

–eller på arbetsmarknaden, som du ser det?

När det gäller ekonomisk politik hänger två saker ihop.

Det är viktigt med satsningar på fler anställda–

–inom den gemensamma välfärden.

En del av finansieringen måste vara ett ökat skatteuttag.

Inte minst beskattning av kapital–

–där Sverige i dag är lite av ett skatteparadis.

Vi har varken beskattning av fastigheter på det sättet.

Vi har en avgift men ingen fastighetsskatt.

Ingen arvs- och gåvoskatt och ingen förmögenhetsskatt.

Det är inte en bra lösning för ett modernt välfärdsland–

–där kapitalinkomsterna ökat kraftigt för de rikaste.

I er valplattform inför valet 2018 skriver ni, citat:

"En girighetens allians mellan rasister och borgerliga"–

–"som skyller nästan alla problem på invandringen."

Senaste mandatperioden har ni stött en regering–

–som faktiskt har strypt flyktinginvandringen.

Ingår Socialdemokraterna i girighetens allians?

Vi är väldigt kritiska till den flyktingpolitik som förts.

Vi deltog i de samtalen. Det gör vi alltid när vi får.

Men vi valde att stå utanför i slutändan.

Vi tycker att den tillfälliga lagen är problematiskt.

Inte minst ur integrationssynpunkt om människor...

...hela tiden är oroliga för om de ska kastas ut.

Det är ingen bra grund för att etablera sig.

Vi är väldigt kritiska till S och MP:s flyktingpolitik.

Ser du nån konflikt mellan svenska välfärdssystem–

–den svenska modellen och en generös flyktinginvandring?

Inte i grunden. Men är det så att man använder...

...de grupper som kommer till Sverige i dag–

–för att etnifiera en massa sociala problem–

–och för att aktivt undergräva löne- och arbetsvillkor–

–så finns det en stor risk för många sociala problem.

Gör vi inte det, utan använder styrkan i välfärdsmodellen–

–till att få in nya människor...

...i ett högproduktivt arbetsliv–

–där behovet av arbetskraft är stort, och där vi bor–

–i ett geografiskt väldigt utdraget land–

–har Sverige alla möjligheter att få fortsatt tillväxt–

–och den goda utveckling som vi nu ser–

–i ekonomin. Vi måste investera i rätt saker.

Nu ska du få chansen att investera.

Vi har ett moment som vi lånat av programmet "Lyxfällan".

Vi ska se hur V hade valt att investera ett överskott–

–i finanspolitiken.

Det är hösten 2018 och det har uppstått–

–ett reformutrymme på 100 miljarder i svensk ekonomi–

–som du får chansen att spendera.

Vad skulle Vänsterpartiet göra för prioriteringar?

Du har tio sedlar på tio miljarder styck. Varsågod.

Många av de här sakerna hänger ihop.

Men välfärdssatsningar är avgörande.

Det måste ju göras från statsbudgeten–

–i form av satsningar på kommunerna...

Vård och skola... Är det riktade satsningar?

Det kan finnas en del riktade...

...men det är viktigt att höja de generella statsbidragen–

–som vi gjort under mandatperioden med tio miljarder.

Jag skulle satsa nästan hälften av utrymmet på välfärden.

Jag skulle satsa fyra till på två som delvis hänger ihop.

Jag sätter två på infrastruktur och två på miljö.

Men vår tids ödesfråga...

...är en klimatomställning. Det behöver göras gemensamt.

Vi kan göra en del saker med personliga livsval–

–men det är marginellt jämfört med vad vi gör tillsammans.

Sverige rankas ofta högst i världen av FN och andra–

–när det gäller klimatomställning. Vad kan vi göra mer?

Vi kan dels satsa mer på infrastrukturen.

Den har länge varit eftersatt. Spårbunden trafik t.ex.

Mer kollektivtrafiksatsningar i hela landet.

Transportsektorn?

Tydligare alternativ till inrikesflyget.

Det behövs stora pengar om man ska göra det ordentligt.

Andra miljöklimatomställningsfrågor–

–är ju energisektorn och omställning av bostadsbeståndet.

Det finns oerhört mycket att göra och vinna för Sverige.

Där är det viktigt att vi är med–

–och fortsätter att utveckla för egen del och för världen.

Du har 20 miljarder kvar. Det blir inga skattesänkningar?

Nej, snarare tror jag att vi behöver höja en del skatter.

Men om vi bara har hundra miljarder här–

–så skulle jag satsa på... Jag sätter en här...

...och en här. Jag tror att flyktingpolitiken–

–behöver vara mer human och generös.

Det blir kostnader initialt–

–men det är även investeringar om det sköts rätt.

Bemanning där?

Det står bidrag här. Det är fortfarande så.

Det är fortfarande så att den femtedel av befolkningen–

–som har de lägsta inkomsterna for illa–

–under de åtta åren med borgerlig regering.

Det slog hårt mot sjuka och arbetslösa.

Det behövs satsningar för att komma ikapp.

När det gäller arbetsmarknad och skatter–

–jobbar allt fler som enmansföretagare i gig-ekonomin.

Ofta med ganska små ekonomiska marginaler.

Är det proletärer eller kapitalister? Vad säger ni?

I gig-ekonomin är det väldigt ofta–

–rätt dåliga arbetsförhållanden, osäkra relationer–

–till arbetsmarknaden. Det är ett växande problem–

–som går in i den reguljära arbetsmarknaden.

Även om folk har ett aktiebolag?

I vissa branscher finns ett stort problem med–

–det som på engelska kallas "bogus self-employment".

Falska F-skattsedlar då man i praktiken är arbetstagare.

Men man får all risk på sig.

Det är ett stort problem man behöver stärka.

Det står tomt här i arbetsmarknadsfältet.

Satsningar på välfärd och på ett sammanhållande samhälle–

–genererar arbetsmarknadsmöjligheter.

Vi fyller på så får du fundera på ifall–

–det skulle bli svarta hål i budgeten.

Om Vänsterpartiet skulle spara 50 miljarder.

Låt oss säga att det ser ut ungefär så här.

Många vill satsa mer på polis och militär.

Om du skulle ta bort 50 miljarder...

Skälet till att jag lämnade tomt var för att vi har gjort–

–satsningar på fler poliser och även på försvaret.

Man kan diskutera inriktningen.

Om vi inte satsat nåt hade jag också satsat där.

Men jag tänkte att utgångspunkten är i dag.

Men i en situation där man behöver spara–

–så skulle jag fortfarande tycka att det är viktigt för–

–jag fick enorma skattesänkningar under Reinfeldt-åren.

Vilka skatter skulle ni höja först?

Jag är inte främmande för att ibland sänka skatter.

Men jag tror att vi behöver ta ut högre kapitalskatt.

Det kan vara en allmän kapitalskatt–

–som slår ihop kapital på olika sätt.

Bankavgift är möjligt.

Vi skulle behöva reformera ränteavdragen–

–som egentligen är en subvention till bostadsägare.

Man kan ha modeller som tar mest från de med stora villor.

Där tar du in en del på skatten. 30 miljarder till då?

Jag skulle ta lite här. Alla får vara med och bidra.

Försvaret...

Vi har ganska bra med pengar i dag till arbetsmarknaden.

Man kan diskutera hur man komponerar den potten.

Infrastruktursatsningar kan delvis göras på andra...

Järnvägen får vänta lite?

Man kan lånefinansiera i och för sig.

Tack Ali.

Nu ska du få ta ställning till drastiska förslag.

Du har skyltar med ja och nej.

Skatteväxling från arbete till konsumtion och kapital?

Jag skulle säga så här.

Det är bra att prioritera skattehöjningar på–

–kapital för arbete i stort sett.

Jag är inte automatiskt för skattehöjningar på konsumtion.

Det beror på om det är lyxkonsumtion eller t.ex. mat.

Att återställa matmomsen till 25 % gillar ni inte?

Inte primärt men man måste diskutera en helhet.

Det viktiga är en tydlig fördelningsprofil.

Skattesänkningarna Reinfeldt-regeringen gjorde på–

–vanliga inkomstlägen, arbete, är ni kritiska mot?

Vi var kritiska mot jobbskatteavdragen i sin helhet.

Vi kan tänka oss att också sänka skatter.

Men stora skattesänkningar gick till de allra rikaste.

Men jobbskatteavdrag och avskaffande av fastighetsskatten–

–har varit väldigt socialt skevt fördelat.

Den har även moderater själva ångrat. Som Anders Borg.

Nya stambanor för höghastighetståg?

Då säger jag ja. Det tror jag att vi behöver.

Avskaffa ränteavdragen för bolån?

Mest ja. Vi vill starta en avveckling...

...eller en kraftig minskning i alla fall.

Det har vi tjatat om. Vi behöver inte avskaffa det helt.

Höjd pensionsålder?

Nej. Det är bra om folk orkar jobba längre–

–och då gäller det att lägga tillrätta för det.

Ett pensionssystem som straffar de som jobbar fysiskt–

–rent ekonomiskt, är ett orättvist pensionssystem.

Men att förlänga LAS, möjligheten att jobba vidare?

Det kan man diskutera, men nu vill man göra det samtidigt–

–som man gör andra ändringar som jag tror kan leda till–

–ytterligare orättvisor i pensionssystemet.

Vi var ju inte med i pensionsöverenskommelsen–

–och är starkt kritiska till en del element.

Medborgarlön?

Nej, till de former som ofta är uppe.

Jag vill ha ett starkt skydd för de som råkar illa ut–

–men en medborgarlön, som det ofta diskuteras–

–skulle kunna leda till stora inkomstskillnader–

–om det blir så som det gärna blir–

–att det inte skulle vara ett golv–

–utan ett tak för de sociala ersättningarna.

En grupp skulle få väldigt låga inkomster–

–och så slår andra orättvisor eller inkomstskillnader–

–ännu starkare ut.

Jag tror att det finns ett fundamentalt problem med synen–

–på arbetslivet och hur det ska funka–

–som är lite klurigt.

Tack för att du kom hit, Ali Esbati, Vänsterpartiet.

Tack för att jag fick komma.

Med nio månader kvar till riksdagsvalet tar EFN tempen på partiernas ekonomiska politik. Denna gång är det dags för Vänsterpartiet.

Partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati intervjuas av Niklas Ekdal.

Vänsterpartiet har trots att man inte sitter i regeringen fått genomslag för mycket av sin politik under den senaste mandatperioden. Men partiet är inte nöjda med det:

”Vi är stolta men inte nöjda”, säger Ali Esbati.

Det finns frågor där man inte är nöjda med regeringens politik:

”Det är ingen hemlighet att vi hade velat se ännu större investeringar, både i den fysiska infrastrukturen och i den sociala”, fortsätter Esbati.

Nu efterlyser Vänsterpartiet bland annat fler billiga bostäder, underhåll av järnvägen och fler anställda inom välfärden. En del av finansieringen ska ordnas via höjda skatter, inte minst skatten på kapital.

Sverige är något av ett skatteparadis när det gäller kapitalbeskattningen hävdar Ali Esbati:

”Vi har ingen fastighetsskatt, vi har ingen arvs- och gåvoskatt och ingen förmögenhetsskatt. Det är inte en bra lösning för ett modernt välfärdsland.”

 • Så har sommaren påverkat elpriset6:30

  Så har sommaren påverkat elpriset

  Elpriset har under den varma sommaren hamnat på ungefär det dubbla jämfört med förra sommaren, och fyra gånger så högt som sommaren 2005. Anledningen? Regnmängden. Energimarknadskonsulten Christian Holtz på Sweco kommenterar.

 • Kött- och mjölkbrist hotar Sverige5:21

  Kött- och mjölkbrist hotar Sverige

  Den torra sommaren kommer att få långtgående effekter för både jordbruket och konsumenterna. Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef på LRF, Tomas Olsson, lammuppfödare på Norrby gård...

 • Spelutvecklare missar viktigt mål2:30

  Spelutvecklare missar viktigt mål

  Spelbranschen växer så det knakar - och lockar nya målgrupper. Men trots att kvinnor och äldre lockas till dataspel, hänger inte utvecklarna med. Lisette Titre-Montgomery...

 • Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland4:00

  Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland

  2020 ska bygget av en tunnel mellan Rødby i Danmark och Puttgarden i Tyskland starta. När tunneln är klar – enligt planen 2029 – har landvägen till Sveriges viktigaste exportmarknad Tyskland kortats med 16 mil och restiden med tåg med flera timmar.

 • Pepsis vd lämnar0:33

  Pepsis vd lämnar

  Snacks- och dryckesgiganten Pepsico:s vd Indra Nooyi avgår efter 12 år. Hon kommer sitta kvar som styrelseordförande tills början av nästa år.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 -0.1%
NASDAQ Composite -0.2%

Vinnare & förlorare

Paradox Interactive 5.9%
Addtech 1.7%
Bonava 1.6%
Elekta -2.3%
Vitrolife -3%
Millicom -3.3%
Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min