”Vill ha ökat och omprioriterat bistånd”

2018 smäller det i Sverige.

Det är inte bara fotbolls-VM utan även ett riksdagsval–

–som kan bli det rörigaste sen 1920-talet.

Det är stor osäkerhet om valutgången, om regeringsfrågan–

–och om den ekonomiska politiken.

Vi ska reda ut frågetecknen kring ekonomin–

–genom att förhöra partiernas finansministerkandidater.

Vad har de för lösningar på bostadsbubblan–

–ett föråldrat skattesystem och ojämn sysselsättning?

Dagens gäst är SD:s ekonomiskpolitiske talesperson–

–Oscar Sjöstedt. Välkommen hit.

Vad sysslade du med före politiken?

Jag pluggade nationalekonomi på Stockholms Universitet.

Jag tog examen 2005...

...och spenderade några år i finansbranschen.

Sen började jag jobba heltid med politiken 2010.

Har du nån förebild inom nationalekonomin eller nån idol?

Jag vill inte ha idoler.

Då måste man stå till svars för allt vad personen tyckte.

Det är klart att von Mises var en spännande figur–

–i sin strävan mot socialismen. Men inte en idol.

Låt oss säga att det är den 10 september 2018–

–och SD har gjort ett kanonval och du blir finansminister.

Vad är det första och viktigaste du skulle göra?

Det kanske inte landar på mitt bord i och för sig–

–men överhängande är ändå att vi kommer tillrätta med–

–invandringspolitiken, och får en mer restriktiv sådan.

Det som påverkar från finansministerns perspektiv–

–innebär kraftigt minskade kostnader–

–på de utgiftsområdena, som migration.

Dessutom skulle jag nog ranka högst–

–om man tittar på hela politiken–

–det är rättsstaten, eller rättsstatens återskapande.

Vi håller på att tappa kontrollen.

Polisens våldsmonopol är brutet.

Det är det mest allvarliga, som jag ser det.

När det gäller flyktinginvandringen vill ni ha ett stopp.

Tillfälliga uppehållstillstånd för kvotflyktingar.

Hur mycket finns att spara där?

Har vi inte nästan det läget i dag?

Kostnaderna är höga, men har minskat.

Det såg vi i senaste budgetpropositionen.

Men de är fortfarande höga och vi bedömer att det finns–

–möjligheter att spara ytterligare.

Vi behöver i princip ett asylstopp.

Asylrätten är en sak, den värnar vi.

Den står vi bakom, men asylrätten har aldrig...

...även om den är lite anakronistisk i sig–

–och även så som den är skriven...

...så var aldrig syftet rätten att välja asylland.

Du har rätt att söka asyl, men inte att välja land.

Med mindre att det blir krig i vårt närområde...

Då ska vi ta emot flyktingar. Annars inte.

Ni trycker mycket på att hjälpa folk i närområdet.

Betyder det att ni vill ha ökat bistånd jämfört med i dag?

Delvis och framförallt omprioriterat bistånd.

Att vi lägger en större andel av det befintliga biståndet–

–på katastrofbiståndet.

Ni vill ha generösa bidrag för att uppmuntra återvändande.

Är det en omskrivning för att kasta ut folk–

–eller hur ska ett generöst stöd utformas?

Att utvisas mot sin vilja ska ske–

–i den mån människor kommer hit och begår brott.

Då har man tappat sin rätt. Man kan inte vägra utvisning.

Det struntar vi i. Annars handlar det om–

–frivillig återvandring.

Vi måste få till en effektiv politik för–

–återvandring på frivillig basis. Det är så klart–

–"push and pull"-faktorer.

Många människor har kommit till Europa, och Sverige har–

–högst mottagande per capita.

Tyskland har högst i antal, men per capita är det Sverige.

Det ser ni som en belastning?

Det är en utmaning för ekonomin och på andra områden.

På bostadspolitiken bland annat.

Man kanske inte invandrar till Sverige p.g.a. vädret.

Det finns andra ekonomiska "push and pull"-faktorer.

Vi måste skärpa tillgången till välfärdssystemet–

–till transfereringssystemen, baserat på medborgarskap.

Det sker i många andra länder men inte i Sverige.

Ett problem är gapet i sysselsättning–

–mellan inrikes och utrikes födda. Vilka är era lösningar?

Det finns ingen "quick fix".

Att man trycker på en knapp, så löser det sig.

Småföretagen är en nyckel.

Vi sänker arbetsgivarnas skatter för att anställa.

Kraftigt för småföretagen för det är de som växer.

Det kan komma en bit på vägen.

Hela Arbetsförmedlingen är kraftigt dysfunktionell–

–och har länge varit det och slukat stora resurser.

Den ska i nuvarande form läggas ner.

Gör som i Australien och privatisera den–

–och öppna för privata bolag och organisationer.

Det visade sig i utvärderingen i Australien–

–att de grupper som stod längst ifrån hade gynnats mest.

Det är också ett exempel.

Nu ska du få ett angenämare bekymmer.

Vi ska titta på finanspolitikens Lyxfälla.

Det är hösten 2018 och svensk ekonomi har tickat på–

–så det har uppstått ett reformutrymme på 100 miljarder.

På tavlan finns hundrakronorssedlar.

De symboliserar tio miljarder styck.

Du är finansminister. Vad ska pengarna användas till?

Du har åtta områden när det gäller statsfinanserna.

Det blir en del här på skatter.

Dels har vi pensionärsskatten så klart....

Skatt på pension...

Inkomst av pension och inkomst av lön ska likställas.

Och det är skattesänkningar?

Det blir samma skatt för löntagare och pensionärer.

Småföretagare. Stora sänkningar av arbetsgivaravgiften.

Billigare att anställa.

Men även vanliga löntagare behöver få en slant.

Jobbskatteavdraget har olika inkomstintervall.

Jag vill lägga fokus på det lägsta inkomstintervallet–

–och ge skattesänkningar till låg- och medelinkomsttagare.

Det blir ungefär så där.

Nästan hälften på skattesänkningar.

Ett bevingat ord 2017 var–

–apropå skatten:

"Vad fan får jag?" Är det en motiverad fråga?

Frågan är motiverad. Det som störde med den personen var–

–att han menade att han gjort mer rätt för sig än andra.

Bara för att han tjänade mer. Alla som betalar skatt–

–har gjort rätt för sig.

Men välfärden behöver få...

Jag tänker främst på sjukvården.

Där måste vi börja ta köerna på allvar.

Vår satsning handlar mycket om personalen.

Offentliganställd personal.

Rätt till heltid, kompetensutveckling på arbetstid...

Nu tänker vi främst på statsbudgeten.

Du tänker dig riktade pengar?

Öronmärkta, inte generella, till kommuner och landsting.

Mer till sjukvården. Skolan då?

För skolan är pengarna inte det största problemet.

Där har vi andra utmaningar som inte nödvändigtvis kostar.

Här har vi både polis och försvar.

Där får vi lägga minst två. Vi får se om vi har råd med–

–ytterligare någon kanske.

Det är mer på Försvarsmakten.

Det är kraftigt eftersatt.

Det är luftvärn och förbandsutveckling.

Det har varit lite av en budgivning mellan partierna–

–på senare år när man har vaknat till.

Ni är med i budgivningen?

Vi har väl orsakat den. Både på polis- och försvarssidan.

Alla pratar om det nu. Vi är instigatorn till det.

Att köpa amerikanska Patriot-missiler, är det bra?

Ja, men vi hade föredragit det sameuropeiska systemet.

Jag tror att vi får göra så här.

För försvaret är viktigt och eftersatt. Vi måste satsa.

Det är ganska tydliga prioriteringar.

Bidrag, transfereringar...

Där ser du inget behov?

Det handlar om prioriteringar.

Vi höjer bostadsbidraget för de barnfamiljer–

–som har det sämst. Men vi kritiserar generella höjningar–

–av barnbidraget. Jag får 200 kr mer som höginkomsttagare.

Jag har inget behov av det, så vi skyfflar om lite.

Är föräldraförsäkringen lagom lång och rätt fördelad?

Mer eller mindre. Vi har inga prioriteringar där.

På arbetsmarknaden skär vi i kostnader.

Det blir inte bättre av att det kostar mycket.

Om det låg pengar här hade jag tagit bort dem.

Vi vänder på steken och jag fyller på lite grann.

Vi tänker oss att vi åker på en finanskris.

Det är svarta hål i statens finanser, bubblorna spricker.

Du måste spara 50 miljarder och kanske inte–

–bara ta bort det du satte dit.

Var hade du velat hämta 50 miljarder–

–om du var tvungen att spara?

Skattesänkningar på vanliga löntagare får vänta.

Pensionärerna har vi råd med ändå.

Småföretagarna skapar ju jobb, så det får vänta.

Men de här pengarna vill vi inte ha...

Vad kan man dra ner på på arbetsmarknaden?

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program.

Byråkratin och verksamheten.

Det här går att spara på.

Det brukar ni vara inne på.

Hur många har jag? Tre.

Tyvärr får väl även det här vänta lite.

Skola eller sjukvård?

Lite både och kanske. Har vi inte råd så har vi inte.

Det är väldigt tråkigt.

Tio miljarder till får du spara. Infrastruktur?

Järnvägen får vänta.

Är det kris så är det kris.

Tack så länge, Oscar.

Du ska få några drastiska förslag–

–om vad SD tycker. Du har två skyltar. Ja och nej.

En radikal skatteväxling? Från beskattning av arbete–

–till beskattning av konsumtion och kapital? Vad säger SD?

Hur skulle det gå till? Vilka skatter kan höjas–

–på konsumtionssidan till exempel?

När det gäller momsen...

...så höjer vi restaurangmomsen som Alliansen sänkte.

Matmomsen på 12 %?

Det blir lite för påtagligt för hushållen.

Jag är beredd att göra andra höjningar.

Det finns nedsättningar i momsen man kan växla.

Flygskatten har varit omdiskuterad. Hur ser ni på det?

Nej, vi var beredda att fullfölja hotet om misstroende–

–som Alliansen backade ifrån.

Vad gäller kapitalskatter så har vi ränteavdragen.

Man borde börja att fasa ut dem.

Håll upp skylten. Om vi säger "avskaffa ränteavdragen"?

Ja, det gör vi egentligen.

Fast inte på en gång. Den modell vi landade i–

–var ju en procentenhet per år. Sen fortsätter vi.

Om det räcker med 5 eller 10 % får vi se.

Men det går åt det hållet.

Givet skatteväxlingen. Man måste kompensera hushållen.

Om jag tar från hushållen så måste jag kompensera dem.

Om man säger skärpta amorteringskrav–

–som Finansinspektionen har bollat över till regeringen...

Nej, jag tycker att det är fel läge.

Vi drev på det första amorteringskravet–

–för att inskärpa vikten av det här.

Det är felkonstruerat och slår hårt mot förstagångsköpare–

–och unga som har sitt första jobb och inte så hög lön.

Är läget känsligt?

Det kan knäcka bubblan?

Det förundrar mig att man kör på hårt.

Vi får se var regeringen landar. Men att man kör på hårt–

–i ett stressat läge, är jag inte helt bekväm med.

Arbetsmarknadsreformer för enkla jobb? Ja eller nej?

Där får det bli båda. Jag är trött på allianspratet–

–om att skapa enkla jobb. De har nog inte tänkt till.

Ni värnar väl den svenska modellen?

Ja, men den är ju inte skriven i sten.

Även den svenska modellen måste utvecklas.

Vi förespråkar lärlingsjobb för de utan gymnasieexamen.

Då kan man inte ha samma lön och anställningstrygghet–

–men alternativet är att inte ha nåt jobb.

Tyskarna är framgångsrika med det och österrikarna.

Sista frågan:

Medborgarlön? Ja eller nej? Som man prövat i Finland.

Det finns en oro för tillväxten om de rika blir rikare–

–men det är svårt att sprida köpkraft.

Är inte medborgarlön ett sätt att komma runt det där?

Konceptet medborgarlön är feltänkt från början.

Det måste finnas en motprestation i ena änden.

Att sitta och få lön för ingenting...

I det avseendet är ni ett tydligt högerparti?

Kalla det vad du vill, men jag är motståndare till det.

Avslutningsvis, säg några ord om regeringsfrågan–

–som brukar vara det vanligaste samtalsämnet...

De andra partierna vill inte ha med er att göra.

Frågan är, vilken regering vill SD helst se?

Min statsministerkandidat är förstås Jimmie Åkesson.

Det är ganska osannolikt parlamentariskt.

Så är det, men vår lojalitet ligger mot våra väljare.

Ingen annan.

Vår uppgift är att maximera inflytandet för vår politik.

Vilken är den näst bästa statsministerkandidaten?

Det beror ju helt på–

–vem den kandidaten ska jobba tillsammans med.

Moderaterna har svängt mot oss i invandringspolitiken–

–och andra för oss centrala frågor.

Men ska Ulf Kristersson jobba med Annie Lööf?

Det är ju helt omöjligt. Det här är öppna frågor.

Om Alliansen blir lite större än de rödgröna...

De bildar en regering utan att förhandla med er.

Är ni beredda att fälla en sån borgerlig regering?

Vad skulle ni kräva för att inte göra det?

Det är inte säkert att de kan bilda en regering.

Det beror på hur ni ställer er.

Skulle ni släppa fram en sån regering utan förhandlingar?

Det beror på innehållet.

Vi kan tänka oss att fälla en sån regering.

Vi får se. Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna. Tack.

Med nio månader kvar till riksdagsvalet tar EFN tempen på partiernas ekonomiska politik. Nu har turen kommit till Sverigedemokraterna.

Partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt intervjuas av Niklas Ekdal.

De viktigaste frågorna under nästa mandatperiod enligt Oscar Sjöstedt är invandringspolitiken och rättsstaten.

En annan viktig fråga är biståndet, där Sverigedemokraterna vill se förändringar:

”Vill ha ökat och omprioriterat bistånd”, säger Oscar Sjöstedt.

Sänkt arbetsgivaravgift för småföretag, likställd skatt på lön och pension samt satsningar på sjukvården och försvaret är andra frågor som partiet prioriterar högt.

Dessutom är Sverigedemokraterna starkt kritiska till Arbetsförmedlingen:

”Arbetsförmedlingen är kraftigt dysfunktionell”, säger Oscar Sjöstedt.

 • Så har sommaren påverkat elpriset6:30

  Så har sommaren påverkat elpriset

  Elpriset har under den varma sommaren hamnat på ungefär det dubbla jämfört med förra sommaren, och fyra gånger så högt som sommaren 2005. Anledningen? Regnmängden. Energimarknadskonsulten Christian Holtz på Sweco kommenterar.

 • Kött- och mjölkbrist hotar Sverige5:21

  Kött- och mjölkbrist hotar Sverige

  Den torra sommaren kommer att få långtgående effekter för både jordbruket och konsumenterna. Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef på LRF, Tomas Olsson, lammuppfödare på Norrby gård...

 • Spelutvecklare missar viktigt mål2:30

  Spelutvecklare missar viktigt mål

  Spelbranschen växer så det knakar - och lockar nya målgrupper. Men trots att kvinnor och äldre lockas till dataspel, hänger inte utvecklarna med. Lisette Titre-Montgomery...

 • Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland4:00

  Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland

  2020 ska bygget av en tunnel mellan Rødby i Danmark och Puttgarden i Tyskland starta. När tunneln är klar – enligt planen 2029 – har landvägen till Sveriges viktigaste exportmarknad Tyskland kortats med 16 mil och restiden med tåg med flera timmar.

 • Pepsis vd lämnar0:33

  Pepsis vd lämnar

  Snacks- och dryckesgiganten Pepsico:s vd Indra Nooyi avgår efter 12 år. Hon kommer sitta kvar som styrelseordförande tills början av nästa år.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 -0.1%
NASDAQ Composite -0.2%

Vinnare & förlorare

Paradox Interactive 5.9%
Addtech 1.7%
Bonava 1.6%
Elekta -2.3%
Vitrolife -3%
Millicom -3.3%
Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min