”Öppna era hjärtan… och era ögon”

2018 är det hundraårsjubileum för svensk demokrati.

Riksdagsvalet kan bli lika rörigt som på 20-talet.

Osäkerhet om regeringskonstellationen och politiken–

–men ingen brist på tickande bomber i ekonomin.

Moderaterna spelar en nyckelroll efter partiledarbytet.

Partiets ekonomiske talesperson Elisabeth Svantesson.

Tack så mycket.

Ni hade finansministerposten i åtta år sen 2006.

Om ni kommer tillbaka, vad skulle ni göra annorlunda?

Vi gjorde mycket rätt efter finanskrisen.

På slutet hade vi för få förslag på reformer.

Vi var reformtrötta efter åtta år i regeringsställning.

Nu behöver Sverige reformer. Regeringen är reformtrött.

Flera riktiga reformer måste på plats.

Moderaterna har svängt i ett antal frågor.

En del ångrar avskaffandet av fastighetsskatten.

Att inte flyktingströmmen stöps, ränteavdragen...

...och reformerade arbetsmarknaden till exempel.

Är det de nya, gamla moderaterna vi ser nu?

Det är de nya moderaterna. Begreppet "nya" handlade om–

–att se vilka samhällsproblem vi har just nu.

Vilka lösningar ska vi ha?

Du kan finna en del svar som vi även hade för 5–10 år sen.

Men också nya svar eftersom vi har nya problem.

Enligt opinionsmätningarna är det ca 50 % chans–

–att du blir finansminister efter valet.

Vilken skulle vara den viktigaste prioriteringen så?

En viktig reform vore en stor bidragsreform.

Det handlar om ett bidragstak och se till–

–att man behöver kvalificera in sig i välfärdstjänsterna.

Men det är en av flera viktiga reformer som ska på plats.

Anders Borg pekade ut hyresregleringarna–

–och arbetsrätten som akuta områden att göra nåt åt.

På arbetsmarknaden behöver många saker göras.

Turordningsreglerna ska baseras mer på kompetens.

När det t.ex. gäller bostadsmarknaden–

–så ser jag ett behov av en stor reform.

Uppenbarligen är bostadsmarknaden dysfunktionell.

Regeringen skärper amorteringskraven i mars nästa år.

Man duttar lite bitvis på det här området.

Jag är kritisk till det, särskilt med tanke på timingen.

Vi har en stor skuldsättning och stöder amorteringskrav.

Timingen är viktig. Vad händer med bostadspriserna–

–när man inför det här nu när vi ligger ganska still?

Och t.o.m. går ner på vissa håll. Det handlar om oförmåga–

–att vi kom överens om en bred och större överenskommelse–

–om bostadsmarknaden där alla frågor måste diskuteras.

Amorteringskraven är ett litet plåster på ett stort sår.

Det kan t.o.m. få fel effekt.

När det gäller arbetsmarknad och arbetsrätt–

–finns en majoritet i riksdagen att riva upp den.

Är moderaterna beredda att utmana LO?

För 10–15 år sen försvarade ni den svenska modellen.

Vi vill inte riva upp arbetsrätten–

–utan se över turordningsreglerna när folk sägs upp.

I dag baseras det inte alls på kompetens.

Vi är en kompetens- och kunskapsnation.

Ska svenska företag och arbetstagare vara attraktiva–

–måste vi ha bättre kompetens. Vi fokuserar på det.

Flera partier vill se över turordningsreglerna.

Nu är det tio månader till val, och vi allianspartier–

–kommer ta tag i den frågan efter en valvinst.

Jobbskatteavdraget har varit en moderat paradgren i 15 år.

Hur länge kan man spela det trumfkortet?

Det är populärt och svårt att avskaffa för regeringen.

Måste det inte till ett radikalt hugg?

En stabil blocköverskridande uppgörelse?

Generellt har jag svårt att se en bred skattereform.

På bostadsområdet behövs en. För inkomstskatter–

–är det tydligt att regeringen inte vill sänka skatterna.

Vi måste sänka skatten särskilt för låginkomsttagarna–

–men det är helt orimligt att en sjuksköterska–

–som jobbar extra får betala 50 % skatt.

Brytpunkten måste höjas men skatterna måste också ner.

Ett bevingat ord från ordföranden i Svenskt Näringsliv–

–var frågan: "Vad fan får jag?" Är frågan motiverad?

Vi ska ha en diskussion. Vi har relativt högt skattetryck.

Rättsstaten levererar inte vad man kan förvänta sig.

En välfärd som inte kommer alla till del.

I en högkonjunktur med höga skatter.

Vårdköer ökar och våldtäkter läggs på hög.

Använder vi pengarna på bästa sätt?

Regeringen gör inte de reformer som behövs.

Det är en bortslösad högkonjunktur.

Diskussion om skatter ska vi alltid ha.

På 20 år har Sverige fått ett par hundra miljardärer till.

I västvärlden ser vi en koncentration av välståndet–

–i spåren av automatiseringen.

Behövs nya grepp i fördelningspolitiken–

–för att hålla konsumtionsvilja och tillväxt uppe?

Jag är inte bekymrad över att folk blir rika.

Men man måste se till att alla får det bättre.

Vi har haft perioder med stark reallöneutveckling.

Vi har högkonjunktur och många försörjer sig själva.

Vi måste se till att klyftorna inte ökar för mycket.

Det största problemet är inte våra miljardärer–

–utan de utrikesfödda som aldrig börjar arbeta–

–och blir för evigt bidragsberoende.

Inte att vi har några rika människor.

Nu ska du få sätta sprätt på pengar i statsbudgeten.

Vi har lånat ett moment från programmet Lyxfällan.

Vi ska se hur moderaterna spenderar ett överskott–

–i statsfinanserna nästa år.

Vi tänker oss att det är hösten 2018–

–och det har uppstått ett reformutrymme på 100 miljarder.

Vi ska se vad du väljer att prioritera.

Vi säger att sedlarna är på tio miljarder styck.

Sen har du statsbudgetens utgiftsområden.

Jag ska spara en del.

Jag vill ta ner dem. Det är problemet just nu:

En expansiv budget i högkonjunktur där vi sparar för lite.

Det skiljer inte så mycket finansiellt sparande mellan–

–Alliansen och Socialdemokraterna. Tio miljarder?

30 miljarder på tre år. Vi skulle kunna spara mer.

Det är bara 1 % av statsbudgeten.

Vår budget är inte expansiv.

Man kan absolut diskutera om man ska para mer.

Jag tror på en rejäl skattesänkning på låga inkomster.

Jobbskatteavdrag är viktigt för det leder till fler jobb.

Sänkt skatt på pension. Det ska löna sig att ha arbetat.

Vi ska stärka välfärden. Det ligger mycket på kommunerna.

Vi behöver få bort köer och skolan ska funka bättre.

Tänker du dig riktade insatser mot vård och skola?

Mycket av det här ligger på kommunal och landstingsnivå.

Vi behöver få ner köerna och stärka psykiatrin.

Vi behöver mer undervisningstid i skolan. Det kostar.

Mer matematik och undervisningstid.

Det är problem med bemanningen så lönerna måste upp.

Ja, så vi satsar också på den delen.

Infrastrukturen måste funka om Sverige ska fungera.

Och så säkerhetsfrågorna... Det går inte riva de här.

Säkerheten är otroligt viktig.

Jag vill lägga mer här men vill även göra mer för miljön.

Ännu mer klimatsmart och internationella klimatsatsningar.

Men det handlar även om havsmiljö.

Ni vill göra den största bidragsreformen sen 80-talet.

Vad på det området?

Vi föreslog ett bidragstak.

Det ska aldrig löna sig bättre att leva på bidrag.

För barnfamiljer lönar det sig för dåligt att jobba.

Många jobbar ändå, men drivkraften måste öka.

Det handlar mer om att dra in pengar än att satsa?

Det gör vi i vår budget.

Om jag ökar med 50 miljarder och säger att du måste spara–

–totalt 50 miljarder i en kris.

Var hittar du de 50 miljarderna?

Jag skulle spara en del på bidragen.

A-kassa framförallt?

Aktivitetsstöd, A-kassa... Men också...

...en hel del i själva bidragssystemen gentemot kommuner.

I dag har man ett evigt statligt stöd från A-kassan.

På sikt måste det finnas en gräns för det.

Arbetsmarknadspolitiken är viktig. Vi har högkonjunktur.

Regeringen lägger mycket pengar på ineffektiv politik.

Arbetsmodellen kostar mycket pengar?

Många insatser är ju ineffektiva. Som dyra utbildningar.

Självklart behövs pengar på arbetsmarknadsdelen–

–och vi har ett förslag om inträdesjobb.

Man kan dessutom spara i högkonjunktur.

Skattetrycket har minskat från 49 % till 43,8 %–

–sen millennieskiftet. Hur långt ner kan man komma?

43 % är ändå ganska hyfsat.

Vi har inget sånt mål. Vi vill ha sänkt skatt på arbete.

Men vi har höjd skatt på konsumtion.

Man måste även våga höja en del skatter och det gör vi.

Men det måste löna sig bättre att jobba.

Du ska få fler skattehöjningsförslag strax.

Du ska få ta ställning till radikala förslag.

Slopade ränteavdrag på bostadslån?

Nej, säger vi i dag.

Men i en bostadspolitisk reform kan man diskutera det.

Det får vi ta då, men nej i dag.

Nya stambanor för höghastighetståg?

Inte till det pris vi diskuterar. Jag gillar snabba tåg.

Jag gillar bra räls och bra järnväg.

Men prislappen nu är inte försvarbart.

Återinförd arvsskatt?

T.o.m. The Economist, marknadskapitalismens husorgan–

–föreslog häromdan att det är ganska effektivt.

Det dämpar ju inte lusten att arbeta.

Även The Economist kan ha fel. Vi inför inte arvsskatt.

Det är inte aktuellt?

Höjd pensionsålder till 70 år och pensionsuttag till 65?

Att vi kommer att få jobba längre. Så kommer det att vara.

Det pågår en diskussion i pensionsgruppen om det här.

Vi behöver göra det. Vi lever längre och är friska.

Men vi kommer att få arbeta några år till.

Vi börjar jobba allt senare. Vuxenblivandet skjuts upp.

Kan man påverka det på politisk väg?

Kanske diskutera genomströmning på universitet–

–och se hur man kan starta universitetsstudierna tidigare.

Behövs nån bonus eller uppmuntran?

Man kan fundera på hur man ska motivera unga–

–och se vilka effekter det får på livsinkomsten.

Om vi lever till 95 och arbetar i 30 år–

–så är man utanför i 65 år. Då håller inte systemen–

–om vi fortsätter som nu.

Svensk anslutning till EMU, euron?

Det är inte aktuellt.

Ni var ganska entusiastiska för 15 år sen. Vad skiljer?

Vi ser hur det har fungerat och fungerar–

–och att vi klarar oss väl just nu. Jag ser inga fördelar–

–i nuläget att Sverige ansluter sig till euron.

Det förändras inte av EU:s...

Det här trycket via Brexit, att vi borde vara solidariska?

Man ska vara solidarisk med EU-tanken.

Dvs. främja handel, det EU ska göra.

Men just nu ska Sverige inte gå med i euron.

Den diskussionen finns ingen opinion för heller.

Liberalerna är lite intresserade, men inte ni...

Din partiledare vill inte ha samröre med Sd.

Inte förhandla och inte anpassa sig.

Men Sd är beredda att fälla vilken regering som helst.

Det låter som ett skakigt upplägg för en Alliansregering.

Det blir skakigt för alla som vill bilda regering.

Det är en ny politisk situation. Åtta partier i riksdagen.

Vi får se vad väljarna säger nästa höst.

Vi måste visa respekt för väljarna.

Vi gör allt för att bli större än de rödgröna.

Sen får vi samarbeta, som under den här mandatperioden.

Vårt mål är att bli större än de rödgröna. Det är givet.

Integration och migration är heta frågor i valet.

Ni har gått i en kärvare riktning–

–när det gäller ensamkommande och familjeåterförening.

Centerpartiet verkar stå närmare MP i de här frågorna–

–än Moderaterna. Blir inte det ett problem i en regering?

Vi är åtta partier med lite olika ingångar.

Ganska stora mellan vissa partier. Vi är tydliga.

Vi måste ha en ordnad migrationspolitik.

Det är Moderaternas ingång. Sen kommer vi–

–att behöva förhandla i en allians, precis som regeringen.

Men jag vill vinna stöd för Moderaternas position–

–att vi behöver ha ordning i migrationspolitiken.

Vi måste se till att det fungerar.

Så Reinfeldts "öppna era hjärtan" var inte så lyckad då?

Man måste även öppna sina ögon. Vad fungerar?

Det är egentligen inte en ny position vi har intagit nu.

Den som kan Moderaternas historia vet att vi stått för–

–att vi ska hjälpa människor, men ha en ordnad process.

Där ett ja är ja och ett nej är nej.

Under förra mandatperioden blev det inte bra.

Vi har gått tillbaka till en gammal position–

–som jag tror är helt rätt för Sverige.

Elisabeth Svantesson. Tack för att du kom hit.

Med nio månader kvar till riksdagsvalet tar EFN tempen på partiernas ekonomiska politik. Först ut är Moderaterna.

Partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson intervjuas av Niklas Ekdal.

Elisabeth Svantesson ser bland annat behov av en stor bostadsreform. Det skärpta amorteringskrav som nu införs ser hon bara som ”ett litet plåster på ett väldigt stort sår”.

Moderaterna vill även se över turordningsreglerna på arbetsmarknaden.

När det gäller en bred uppgörelse om skattepolitiken är Svantesson skeptisk om att det kommer att gå få till.

 • Stor äppelskörd väntas0:58

  Stor äppelskörd väntas

  Maj månad var ovanligt varm och solig i år, vilket skapade nästintill perfekta förutsättningar för en fin äppelskörd. Äppelriket Österlen räknar med en skörd på...

 • Finansministern positiv till framtiden0:50

  Finansministern positiv till framtiden

  Regeringen befinner sig på Harpsund för att diskutera budgeten, bara en knapp månad innan valet. Finansminister Magdalena Andersson berättade under torsdagseftermiddagen om det ekonomiska läget och budgetplanerna för 2019.

 • Madonna fyller jämnt1:05

  Madonna fyller jämnt

  Den 16 augusti fyllde världsstjärnan Madonna 60 år. Sedan genombrottet på 80-talet har hon skrapat ihop en förmögenhet på 590 miljoner dollar. I födelsedagspresent har...

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Peab 8.5%
THQ Nordic 3.7%
Attendo 3.4%
SSAB -0.9%
Axis -1.7%
Oriflame -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min
 • 22:05

  "Globalisering bygger på att nationellt möter lokalt"

  Katrine Marçal sitter ned med chefekonomen Catherine Mann för att prata om globaliseringens inbromsning, där internationell handel med tjänster får stort fokus. Relationen mellan Kina och USA i form av handelskrig, ekonomiskt medberoende och risker diskuteras.

 • Så har sommaren påverkat elpriset6:30

  Så har sommaren påverkat elpriset

  Elpriset har under den varma sommaren hamnat på ungefär det dubbla jämfört med förra sommaren, och fyra gånger så högt som sommaren 2005. Anledningen? Regnmängden. Energimarknadskonsulten Christian Holtz på Sweco kommenterar.

 • Kött- och mjölkbrist hotar Sverige5:21

  Kött- och mjölkbrist hotar Sverige

  Den torra sommaren kommer att få långtgående effekter för både jordbruket och konsumenterna. Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef på LRF, Tomas Olsson, lammuppfödare på Norrby gård...