KD vill höja skatter på skuld, ”synd” och skräp

I september 2018 går Sverige till ett riksdagsval–

–som kan rubba allt vi har lärt oss om inrikespolitiken.

Ingen vet vad det blir för regeringsbildning–

–eller för ekonomiskt program.

Men det väntar trubbel i ekonomin när det gäller–

–bostadsbubbla, jobb, skatter, välfärd och finanser.

Vi förhör alla partiers finansministerkandidater–

–för att se hur de vill lösa Sveriges ekonomiska problem.

Dagens gäst är Kristdemokraternas Jakob Forssmed.

Tack.

När det gäller KD ligger fokus ofta på–

–att ni kämpar under fyraprocentsspärren.

Hur ska ni klara er kvar i riksdagen den här gången?

Vi har gjort det förr och visat att belackarna har fel.

Ni brukar studsa upp på slutet.

Vi tror att ett socialt ansvarstagande parti behövs–

–i Sverige, och inte minst ett parti–

–som har kompetens och fokus på vård och omsorgsfrågorna–

–de äldres situation och sjukvårdsutmaningarna som vi ser.

Vi har tagit fram ett reformprogram för sjukvården.

Det kan leda till valframgång för oss.

Frågan är på väg upp hos väljarna.

Om ni gör ett succéval 2018 och du blir finansminister–

–vad är då den första och viktigaste åtgärden?

Handlar det om välfärdskonsumtion och sjukvård?

Ja, men också om tudelningen på arbetsmarknaden.

Väldigt många känner inte nån som är arbetslös–

–för de är rätt koncentrerade till särskilda grupper.

Men som du säger, en finansminister måste också–

–ha koll på välfärdsfrågorna. Att vi gör rätt saker.

Inte bara häller nytt vin i gamla läglar–

–utan se till att vi gör strukturellt riktiga reformer–

–på vårdområdet för att korta köer.

Ska inte finansministern hålla emot lite?

Ni hade social- och folkhälsominister-posterna tidigare.

Jag tycker att en finansminister generellt ska hålla emot–

–men när man väl gör resurstillskott–

–ska de reformer som sker vara strukturellt riktiga.

Ta kömiljarden som vi gjorde då. Landstingen får medel–

–först när de visar kortare köer.

Vi vill göra samma sak med vårdplatser.

De landsting som klarar att ha lite luft i systemet–

–över alla årets månader, ska få dela på stora resurser.

Ni bjuder över regeringen med 27,5 miljarder i vården.

Kömiljard, säger du. Fler vårdplatser, vårdgaranti...

För att vara ett högerparti är det mycket välfärdsfrågor.

Ja, men det är viktigt att människor litar på välfärden.

Att vi finns där om man behöver hjälp och stöd.

En alliansregering måste vara tydlig med välfärden.

Vi vill ha en mer effektiv välfärd med valfrihet.

Med smarta jobbreformer kan välfärden få mer resurser.

Du skrev en debattartikel med dina allianskollegor–

–där ni ville se tio miljarder mer i finansiellt sparande–

–en avbetalning på statsskulden, än vad regeringen gör.

Det är en ganska liten skillnad i hela statsbudgeten.

Utgiftssidan är kanske tusen miljarder.

Man kan säga att ni tar 1 % mer ansvar än regeringen.

Det finns två sätt att se på det där. I faktiska pengar–

–är det inte så mycket mer. Å andra sidan är det faktiskt–

–en "normal" reformbudget extra i sparande.

De brukar ligga på ca tio miljarder.

Det gör vi över tre år. Så 30 miljarder i ökat sparande.

Vad man gör med pengarna när man har ett reformutrymme?

Om man gör som regeringen och bara ökar det offentliga–

–och inte gör strukturreformer, rustar man inte Sverige.

Man måste göra strukturellt riktiga reformer–

–som bygger tillväxt och jobb på sikt. Det gör vi.

Vi har några risker med obalanser i svensk ekonomi:

Massarbetslöshet i vissa sektorer, överhettning i andra.

Vi har en expansiv finans- och penningpolitik samtidigt.

Borde det inte finnas nåt parti som har en mer lutheransk–

–inställning till ekonomin i ett sånt läge?

Jag tycker att det spelar jättestor roll–

–hur man agerar i det här läget. Vi är lutheranska i det–

–att vi vill slåss för att främja mer av dygder.

Vi förespråkar sänkt skatt på sparande–

–sänkt skatt på givmildhet och sänkt skatt på arbete.

I stället föreslår vi att man höjer skatten på skuld med–

–minskade ränteavdrag. På "synd" som alkohol och tobak.

Men framför allt på skräp genom höjda miljöskatter.

Du ska få ett mer angenämt bekymmer.

Nu ska vi titta på finanspolitikens lyxfälla och se–

–hur KD skulle spendera ett överskott i statsfinanserna.

Det är hösten 2018 och ekonomin har ångat på–

–så det har uppstått ett reformutrymme på 100 miljarder.

Du ska få chansen att spendera dem. Du har tio sedlar.

De representerar tio miljarder styck.

Du har åtta kategorier i statsbudgeten.

Men det kan vara nån riktad satsning på–

–vård eller skola, som är mer en kommunal angelägenhet.

Man blir ju orolig om man har hundra miljarder.

Men ni har väl lagt undan tillräckligt för att betala–

–statsskuld och att vi har stabila offentliga finanser.

Det här är Lyxfällan, så det är angenäma bekymmer.

Om man har ett så stort reformutrymme–

–så ska delar användas till att sänka skatterna–

–så att man inte bara bygger ut det offentliga åtagandet.

Göra skattelättnader. Testa dubbelt jobbskatteavdrag–

–och borttagen arbetsgivaravgift, som varit bra för äldre.

Att man testar det för nyanlända och unga. Det skulle–

–göra det mer lönsamt att jobba för de med låg inkomst.

Den vill jag använda till att sänka marginalskatterna–

–för personer som betalar statlig inkomstskatt.

Men inte ta bort värnskatten utan sänka lite mindre?

Vi lägger ju vår budget i storleksordningen fem miljarder–

–på att ta ner marginalskatterna, men inte värnskatten–

–även om vi vill göra det på sikt.

Jag vill ha samma beskattning för arbete och pension.

Det är inte bra att upprätthålla den här diskrepansen.

Det är dags nu och då använder vi puckeln till det.

Det är lite som att backa tillbaka till allianspolitiken–

–som ville uppmuntra arbete.

Vi gjorde det som var nödvändigt 2006. Då kunde vi inte–

–ta med pensionärerna, vi ville göra arbete mer lönsamt.

Nu behöver vi avsluta det här skattegapet.

Men det är ingen pensionärsskatt?

Det skulle man kunna göra.

Den skillnaden ska bort.

Jag vill göra en bred skattelättnad, men även en särskild–

–lättnad, ett fast skatteavdrag, för föräldrar som jobbar.

För att utöka möjligheterna för föräldrar.

Att göra det lönsamt att gå från inget arbete till deltid.

Men kanske mer lönsamt att jobba mindre när barnen är små.

Det är några saker vi vill göra på skatteområdet.

Då har vi gjort av med 30 miljarder.

Då är det sju kvar. Du får öka tempot lite.

Sjukvården och äldreomsorgen behöver rejäla tillskott–

–och behöver smart använda pengar, som vi nämnde tidigare.

Vi behöver se till att äldre kommer in på äldreboenden.

Vi ser stora brister. Det är inte bara viktigt–

–ur fysisk bemärkelse. Vi ser att ensamhet är ett problem.

Ensamhet är lika farligt som rökning.

Skola och utbildning.

Korta yrkesutbildningar för att förbättra matchningen–

–och se till att vända utvecklingen i utanförskapsområden.

Det handlar inte bara om pengar utan om rätt lärare där.

De mest skickliga lärarna ska få rejält mer betalt.

De sista 40 miljarderna?

Infrastruktur. Eftersatt tågunderhåll.

Vi har faktiskt en satsning på cykelinfrastruktur.

Fler barn ska cykla till skolan p.g.a. hälsoutmaningen.

Det räcker inte till nya snabbtåg och nya stambanor–

–men ni vill uppgradera det i alla fall?

Sen får vi väga olika projekt mot varandra.

Säkerheten. Polisen behöver ett rejält resurstillskott.

De kommer inte kunna absorbera tio miljarder på ett år.

Men vi behöver 10 000 fler poliser och högre löner.

Försvaret likaså. Här behöver vi göra upprustningar–

–och se till att det fungerar bättre.

Aurora-logistiken fungerar inte tillräckligt bra.

Dessvärre är det bara en peng kvar.

Den vill jag sätta där.

På flyktingsidan vill vi möjliggöra familjeåterförening.

I dag håller vi små barn åtskilda från sina föräldrar.

Det vill vi ändra på. Biståndet.

Vi har som princip att när ekonomin växer, så ger vi mer–

–till fattiga, utsatta människor. Det är viktigt.

Jag ska fylla på pengar på ställen som du försummade.

Du ska få uppdraget–

–att spara till exempel 50 miljarder om vi skulle ha–

–ett mer pressat budgetläge. Vad skulle du plocka bort?

Det skulle vara svårt med stora skattelättnader då.

Det blir mindre skattelättnader i ett sånt läge.

Arbetsmarknadspolitiken kan man behöva i ett sånt läge–

–men jag tror att andra åtgärder är mer effektiva.

Nuvarande arbetsmarknadspolitik är ineffektiv.

Jag tror att man får ta bort en del saker.

Det kan man göra ändå av regeringens gratissatsningar.

Man har gratis busskort, gratis sjukvård för alla över 85–

–gratis medicin till barn oavsett föräldrarnas inkomst.

Nån mellanväg för transfereringarna alltså?

Vi kan ta den här, men det handlar om statens åtagande.

Vi är inte ute efter de bidrag som drabbar utsatta.

Vilka är de sista 20 miljarderna?

Vad ska vi göra med de sista 20?

Vi har lagt på pengar här och här.

Vi får svårt att göra större skattelättnader–

–i en sån kris. Det tror jag.

Då har vi 30 miljarder här nere.

Jag vill inte skära på biståndet. Det känns tveksamt.

Det kommer bli en minskning när ekonomin hamnar i kris.

Därför kommer en del mindre pengar...

Minskas automatiskt i förhållande till BNP... Tack Jakob.

Du ska få några radikala förslag–

–och hur KD ställer sig till dem.

Du har två skyltar. En röd och en grön. Ja och nej.

Privatisera kvarvarande statliga bolag, som Telia?

Ja, alla som inte har ett tydligt samhällsuppdrag–

–bör säljas när priset och tiden är rätt.

Telia och SBAB, det finns en rad bolag.

Höjd pensionsålder? Säg LAS till 70–

–och pensionsuttag till 65?

Ja, vi måste höja pensionsåldern, men jag vet inte exakt.

Vi bör prata mer om hur vi ska få fler unga att komma in–

–tidigt på arbetsmarknaden. Det påverkar pensionen mycket.

Det har varit ett underskattat samtalsämne i politiken.

Vuxenblivandet har skjutits upp nästan tio år.

Vi har senare inträde för akademiker än OECD-snittet.

Vi vill ge dubbelt jobbskatteavdrag två år efter examen–

–om du klarar det före 25. Så kan man öka inträdesåldern.

Vad tycker ni om medborgarlön?

Nej, till medborgarlön. Jag tycker att det är att ge upp.

Jag tycker att alla ska vara del av en arbetsgemenskap–

–och få bidra. Det gör man inte om man har medborgarlön.

Vi har ett stort fördelningsproblem som hämmar tillväxten.

Det är svårt att fördela köpkraft med automatiseringen.

Man måste se till att göra skatteväxling och höjer–

–skatten på konsumtion och beskattar automatiseringen–

–och sänker skatten på arbete för att få fler enkla jobb.

En skatteväxling från arbete till konsumtion och kapital?

Du får hålla upp en skylt.

Nu har du det på bild. Vi föreslår drygt 20 miljarder–

–i en sån skatteväxling. Vi kan höja moms, miljöskatter–

–höjer skatter på lån via avtrappade ränteavdrag–

–och i stället sänker kraftigt på arbete.

Det är vägen att gå för att klara utmaningen.

Höjda avgifter för bankerna som regeringen varit inne på?

Det kan vara aktuellt. Det är värt att överväga.

Vi vill se mer riskbaserade avgifter.

Utifrån risken banken tar, att man betalar därefter.

Avskaffad bolagsskatt?

Det tror jag inte på. Däremot finns intressanta förslag–

–om att sänka bolagsskatten och ta bort en del avdrag–

–för att få ett rakare bolagsskattesystem.

Så det behövs en stor skattereform, låter det som på dig–

–över blockgränsen för att lösa de tekniska problemen?

Jag är skeptisk. Det är kring skatterna striden står.

Regeringen har höjt skatterna på arbete och företagande.

Hur skulle en sån blocköverskridande överenskommelse bli?

Den senaste stora skattereformen var jobbskatteavdraget–

–som förändrade skattesystemet i grunden.

Det gjordes helt ensidigt av en regering.

Det ligger trots det kvar. Den är i stort sett accepterad.

Där vill M gå vidare. Det är deras stora "selling point".

Men ni är inte lika mycket inne på jobbskatteavdrag?

Vi gör dubbelt jobbskatteavdrag för utsatta grupper.

Men vi vill se en skattesänkning för alla.

Vi har inget emot principen att jobb ska löna sig mer.

Vi måste ta bort skatteskillnaden för pensionärerna.

Till sist, den här regeringsfrågan som alla pratar om.

Om vi tänker oss att Alliansen blir större än de rödgröna.

Vilket scenario ser du framför dig då?

Blir Alliansen större är det enkelt.

Då agerar vi gemensamt för att avsätta Stefan Löfven–

–och ta över med en alliansstatsminister.

Ni räknar med att det ska gå utan att snacka med SD?

Vi kommer inte att förhandla med dem.

Vi hälsar civiliserat men vi förhandlar inte med SD.

Det har alla allianspartier sagt.

Det blir ett svårt parlamentariskt läge.

Men vi tror att det går.

Om Alliansen blir lite mindre än de rödgröna–

–med SD som tungan på vågen. Vad är er bild då?

Vi bör reagera likadant. Det blir ett svårare läge–

–eftersom vi blir mindre än de rödgröna.

Men samtidigt på ett sätt likadant eftersom S och SD–

–förmodligen kommer att vara större än Alliansen ändå.

Så det kommer att krävas en alliansregering som vill nåt–

–men som också kan prata över blockgränsen med S och MP.

I den förra alliansregeringarna som vi hade–

–mellan 2006 och 2014 så hade KD–

–lite otacksamma ministerposter. Socialminister–

–folkhälsominister och finansmarknadsminister.

Tror ni att det har påverkat det motiga opinionsläget?

Att Moderaterna kapade åt sig de mer tacksamma posterna?

Ja, men vi fick mycket gjort på socialministerposten.

Vi lyckades med annat, som avskaffande av fastighetsskatt–

–och gåvoskattavdraget.

Vad skulle ni sikta på för ministerposter efter 2018–

–om ni bildar en regering, vilket inte är osannolikt?

Socialministerposten tycker jag fortfarande är aktuell.

Justitieministerposten tycker jag också är intressant.

På alla områden finns det reella reformbeting.

Vi ska göra det bästa av det vi kan kapa åt oss.

Tack så mycket, Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.

Med nio månader kvar till riksdagsvalet tar EFN tempen på partiernas ekonomiska politik. Denna gång är det dags för Kristdemokraterna.

Partiets ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forssmed intervjuas av Niklas Ekdal.

Trots låga opinionssiffror har Jakob Forssmed höga förhoppningar på att Kristdemokraterna kommer in i riksdagen även vi valet 2018:

”Vi tror att ett socialt ansvarstagande parti behövs i Sverige inom alliansen”, säger Jakob Forssmed.

Den fråga Kristdemokraterna brinner mest inför 2018 är sjukvården:

”Vi har tagit fram ett omfattande reformprogram för inte minst sjukvården. Det tror jag kan bli en nyckel för en valframgång för oss”, fortsätter Forssmed.

Kristdemokraterna vill se sänkt skatt på sparande, givmildhet och arbete. I stället förespråkar partiet höjd skatt på skuld, i form av minskade ränteavdrag, på ”synd”, när det gäller alkohol och tobak, samt på ”skräp och smuts”, genom höjda miljöskatter.

 • 22:05

  "Globalisering bygger på att nationellt möter lokalt"

  Katrine Marçal sitter ned med chefekonomen Catherine Mann för att prata om globaliseringens inbromsning, där internationell handel med tjänster får stort fokus. Relationen mellan Kina och USA i form av handelskrig, ekonomiskt medberoende och risker diskuteras.

 • Så har sommaren påverkat elpriset6:30

  Så har sommaren påverkat elpriset

  Elpriset har under den varma sommaren hamnat på ungefär det dubbla jämfört med förra sommaren, och fyra gånger så högt som sommaren 2005. Anledningen? Regnmängden. Energimarknadskonsulten Christian Holtz på Sweco kommenterar.

 • Kött- och mjölkbrist hotar Sverige5:21

  Kött- och mjölkbrist hotar Sverige

  Den torra sommaren kommer att få långtgående effekter för både jordbruket och konsumenterna. Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef på LRF, Tomas Olsson, lammuppfödare på Norrby gård...

 • Spelutvecklare missar viktigt mål2:30

  Spelutvecklare missar viktigt mål

  Spelbranschen växer så det knakar - och lockar nya målgrupper. Men trots att kvinnor och äldre lockas till dataspel, hänger inte utvecklarna med. Lisette Titre-Montgomery...

 • Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland4:00

  Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland

  2020 ska bygget av en tunnel mellan Rødby i Danmark och Puttgarden i Tyskland starta. När tunneln är klar – enligt planen 2029 – har landvägen till Sveriges viktigaste exportmarknad Tyskland kortats med 16 mil och restiden med tåg med flera timmar.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.2%
NASDAQ-100 0.5%
NASDAQ Composite 0.6%

Vinnare & förlorare

Husqvarna 1.9%
Vitrolife 1.6%
Electrolux 1.5%
Balder -4.4%
THQ Nordic -4.9%
Paradox Interactive -27.9%
Uppdaterad tis 17:33
Fördröjning 15 min
 • Pepsis vd lämnar0:33

  Pepsis vd lämnar

  Snacks- och dryckesgiganten Pepsico:s vd Indra Nooyi avgår efter 12 år. Hon kommer sitta kvar som styrelseordförande tills början av nästa år.

 • Undvik emojis på jobbet0:51

  Undvik emojis på jobbet

  Använder du emojis i dina jobbmejl? Enligt forskning från både Israel och Nederländerna är det allt annat än positivt.