”Ränteavdraget är rent skadligt för svensk ekonomi”

I september 2018 går Sverige till val.

Många stora ekonomiska frågor ska tacklas.

Bostadspolitiken, skatter, välfärd, integration...

Inte minst jämställdheten lär komma högt på dagordningen–

–i spåren av revolutionen MeToo.

Vi förhör alla partiers finansministerkandidater.

I dag är Martin Jordö, Feministiskt Initiativ, här.

Kul att vara här.

En enorm vrede har följt i spåren av alla vittnesmål–

–från MeToo. Kan engagemanget ta er ända in i riksdagen?

Ja. En veritabel revolution håller på att ske.

Det visar på det–

–som vi i Feministiskt Initiativ alltid sagt:

Att könsmaktsordningen skär igenom hela samhället–

–finns på alla områden och i alla branscher.

Därför behövs en politik som svarar mot det.

Mycket handlar om attityder, kultur–

–fegt ledarskap i arbetslivet...

Vad kan åstadkommas från politiskt håll?

Vilka satsningar krävs?

Vår ingång är att det måste politiseras.

Det gäller inte främst individer, utan strukturer.

Vi har haft förslag för förändring under lång tid.

Politiken som ger möjlighet att förändra arbetsplatserna–

–samhället och attityderna i grunden.

Ett stort arbete.

Utbildning, skola, var ska satsningarna ska göras?

I alla delar av samhället. Avstånd, avsky och förvåning–

–visas i debatten, men det räcker inte.

Till och med statsministern gav uttryck för förvåning.

Vi behöver konkreta förslag.

Satsningar på det akuta skeendet.

Att förbättra samhällets skydd–

–av kvinnor som utsätts i relationer–

–men också strukturerna på arbetsplatser, föreningar–

–alla områden... Utbildningen av de unga.

Att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt–

–så att det här inte fortplantas.

Den senaste mandatperioden–

–har ni suttit i Stockholms stadshus. Hur har det funkat–

–att applicera er ideologi på konkreta ekonomiska frågor?

Väldigt bra. Vi drar med de andra partierna i satsningar–

–och vi är glada att de vill lära sig.

Vi gör satsningar på våldsförebyggande arbete i skolorna–

–runt hela Stockholm. Och det fungerar.

Sånt som forskningen och folk i professionen vetat länge–

–genomförs nu i praktiken.

Om vi tänker tanken att ni gör ett succéval–

–och du blir finansminister 2018.

Vilken är den viktigaste prioriteringen för FI–

–i den ekonomiska politiken?

Jag aspirerar inte till finansministerposten, men...

Att satsa på välfärden. Ett ekonomiskt systemskifte–

–genomfördes under Reinfeldts regering.

Under de åtta årens massiva skattesänkningar–

–har det offentliga krupit tillbaka.

Vi har kris på många områden i den offentliga sektorn:

Vård, skola, omsorg, men också socialtjänst och polis.

Alla har problem med att kunna utföra sina uppdrag.

Vi måste återställa anslag–

–och satsa på nya direktiv, en ny politik.

Löser vi problemen med mer skattepengar–

–eller finns andra problem i botten? Som bemanningsfrågan.

Allt färre vill ju jobba i de här sektorerna.

Vi måste professionalisera verksamheterna–

–och de ska bli evidensbaserade.

Men även ökade anslag krävs.

Jobbskatteavdragen kostar 112 miljarder.

De pengarna behövs i den offentliga sektorn.

Socialdemokraterna ville inte återställa den reformen.

Alla verkar överens om att det varit bra–

–att skattetrycket minskat från 49 % till 43 % på 15 år.

Men ni vill höja skatterna väsentligt.

Vi talar om runt 1 % högre "skattekraft".

Vi tror att folk är redo–

–att bidra mer till det gemensamma.

Det är bara en återställning av en del–

–av skattesubventionerna Alliansen genomförde.

Ränteavdragen är ett exempel–

–på sånt som är skadligt för svensk ekonomi. En utfasning–

–av dem måste påbörjas. Att förmögenhetsskatten getts upp–

–är ett misstag. Vi måste titta på–

–hur de rika kan bidra till ekonomin.

Ränteavdragen är ett av problemen med bostadsbubblan.

Ett annat är den svarta marknaden för hyreskontrakt.

Hur ser ni på hyresregleringarna?

Vi vill ha vettiga hyror. Vi vill inte släppa dem fria.

Byggandet ska öka, liksom satsandet på hyresrätter.

Och balansen mellan ägt och hyrt boende måste ändras.

En av de stora klasskillnaderna är mellan dem som äger–

–och dem som hyr sitt boende.

En avreglering krävs väl för att få den balansen?

Och för att få bort handeln med svarta kontrakt.

För låga hyror är inte problemet.

Att hyresrätterna är för få är grundproblemet.

Vi tror att marknaden kan stimuleras på andra sätt.

Vi satsar på ett omfattande upprustningsprojekt–

–i "miljonområdena", som nog löser en del av problemet.

Och sysselsättningsgapet mellan nyanlända och infödda.

Vilken är er lösning på det?

Vänsterpolitiker säger utbildning–

–högerpolitiker säger enkla jobb.

Vi måste ta till vara den kraft som kommer hit bättre.

Den fantastiska kompetensen. Validering–

–men även vidareutbildning.

Vi har satsar stort på vuxen- och vidareutbildningar–

–i vår budget. Vi vill påbörja resan mot sänkt arbetstid.

För att möta behoven som då kommer av nya tjänster–

–måste vi vidareutbilda många.

Vi står i utbildningslägret.

Nu får du chansen att göra av med pengar i statsbudgeten.

Vi har lånat det här momentet från "Lyxfällan".

Vi ska se hur FI väljer att spendera–

–ett eventuellt överskott i statsfinanserna.

Hösten 2018 uppstår ett reformutrymme på 100 miljarder.

Du har tio sedlar, som var och en är värda 10 miljarder.

FI har gjort ett skuggbudgetarbete för första gången–

–så du får visa vilka prioriteringar ni gör.

Rätt lyxigt att ha 100 miljarder.

Det var väl ungefär det ni trodde?

Vi skaffar ett reformutrymme på runt 70 miljarder–

–utöver regeringens. Ja, runt 100 miljarder–

–går till våra satsningar.

Miljön får offensiva satsningar.

Som satsningar på kollektivtrafik ute i landet.

Omställningsbidrag för gratis kollektivtrafik.

Vi måste återställa asylrätten. En skam.

Familjeåterförening?

Ja, och även satsa på kvotflyktingar.

Och lagliga vägar att ta sig till Sverige.

På säkerhet vill jag sätta en sedel–

–men det räcker med omfördelning inom området.

FI vill, som enda parti, dra ned på försvarets utgifter.

Pengarna används bättre för mänsklig säkerhet–

–i det civila samhället. Myndigheten för samhällsskydd–

–och beredskap får 2 miljarder i ökat anslag. Vi satsar–

–på Polisen, skolan, socialtjänsten...

Är inte Ryssland ett hot–

–mot kvinnor, barn och jämställdhet?

Jo, men vi tror inte att Ryssland ska invadera Sverige.

Där skiljer vi oss från de andra partierna.

Jag sätter pengen på infrastruktur i stället.

Här krävs satsningar, främst på kollektivtrafik.

Att rusta upp det befintliga tågnätet–

–för att bli av med förseningarna.

Vi behöver ett modernt tågnät.

70 miljarder kvar.

Ett område kommer att få mycket pengar.

Smäll upp alla direkt.

Alla partier vill vara välfärdspartier.

Vård eller skola? Vad är viktigast?

50 miljarder till "det offentliga".

Kommunerna, landstingen, myndigheterna...

Grunden i samhället, det som gör oss jämställda.

Här måste arbetet göras.

Satsningar på alla områden.

De är kvinnodominerade.

Arbetsförhållanden, löner, tillgängligheten–

–och resultaten ska förbättras.

De sista 20. Inga skattesänkningar, låter det som?

Nej, inte direkt. Vi har...

Vi sätter pengarna på arbetsmarknaden.

Och något på transfereringar.

Föräldraförsäkringen vill ni individualisera.

Räknar ni med att det ska kosta mer–

–eller sker det inom dagens modell?

Ingen större kostnad. Vi vill få män–

–att ta ut en större del av föräldraförsäkringen.

Kan det bli en minskad kostnad? Eller?

Nej, det räknar vi inte med.

Vi tror att män vill vara hemma.

Satsningarna på arbetsmarknaden–

–gäller främst resan mot sex timmar arbetsdag.

Det är rätt dyrt, ser vi i Frankrike.

Nu måste du spara 50 miljarder på grund av en finanskris.

Jag lägger lite extra på militär, transfereringar–

–och arbetsmarknad. Var tar du 50 miljarder vid en kris–

–när FI sitter i riksdagen.

Vi är bra på att spara. Nej, men vi...

Fem snabba.

Vi måste ta den här pengen–

–för vi kan inte av tradition satsa på militären–

–som ett statusprojekt.

Och transfereringarna i sig är inte nödvändiga–

–men den ekonomiska grundtryggheten.

Att alla får ett gott liv.

Välfärdens kärna, snarare än bidrag.

Skattekraften i samhället.

Vilka skatter höjer ni i första hand?

Vi har en uppsjö av olika skattebidrag.

Ränteavdraget som är skadligt för svensk ekonomi.

Det eldar på bostadspriserna och belåningen.

Jag tar den också.

Ja...

Jag får nog ta den här, men jag vill inte röra välfärden.

Vi är ett välfärdsparti. Där lägger vi krutet.

Tydlig bild. Tack, Martin.

Du får ta ställning till några radikala förslag.

Två skyltar, ja eller nej, rätt enkelt.

Skärpta amorteringskrav, ska regeringen införa 2018.

Nej, det är inte FI:s politik.

Vi är ett frihetligt parti som inte vill detaljstyra–

–vad folk ska göra med sina pengar.

Däremot vill vi ha utfasade ränteavdrag.

Och en återinförd fastighetsskatt–

–men på en lägre nivå än tidigare.

Fastighetsskatt och nedtrappade ränteavdrag är impopulärt.

Det har bidragit till dagens bubbla.

Vi vill ge tillbaka pengarna till invånarna på andra sätt.

Vi tänker inte behålla dem i kistorna.

Vi måste öka skatteandelen från ägande.

Skatteväxling från arbete till konsumtion och kapital.

Det var ju det. Ett glatt ja till det.

Det är extremt viktigt att inte hårdbeskatta arbete.

Beskattning på lönearbete är inte framtidens skattebas.

Men du kritiserade Reinfeldts jobbskattesänkningar.

Ja, främst utformningen, som gynnar dem som redan har.

Behålla progressiviteten–

–men sänka den totala löneskatten.

FI vill öka skatten på ägande:

Kapital, förmögenhet och i viss mån transaktioner.

Som en finansiell transaktionsskatt inom EU.

Det är bra för samhället, tror vi.

Lönearbetets roll minskar jämfört med ägandets.

Då måste staten följa efter.

Att återinföra arvsskatten, kan det vara nåt?

Vi har inget sånt förslag.

Den orsakade vissa praktiska problem.

Men det är nåt man kan titta på.

Medborgarlön?

En bra fråga.

Men det ingår inte i vår politik i dag.

Men FI är det svenska parti som ligger närmast den idén.

En basinkomst.

Ja. Vi utreder frågan till vår kongress 2019.

Vi har en politik för gemensam social försäkring.

Vi slår ihop A-kassan, Försäkringskassan–

–och kommunernas försörjningsstöd och har en lägstanivå.

Är det en definitionsfråga vad man kallar det?

De flesta talar om regeringsfrågan.

Om FI kommer in i riksdagen–

–vilken regeringskonstellation föredrar ni?

Och kan ni tänka er att ingå i den?

Det blir tydligt, främst med vår budget–

–att vi inte stödjer en alliansregering.

Och vi säger absolut nej till–

–att ge Sverigedemokraterna inflytande över politiken.

Blir det ett rödgrön-rosa block?

De partierna sympatiserar vi med.

Men begränsningarna av asylrätten som regeringen gjort–

–är inte acceptabla.

Vi är ett nytt parti och strävar inte efter makt.

Vi strävar efter inflytande och vill påverka.

En blåslampa, snarare än en förhandlingspartner.

FI:s slogan inför valrörelsen är: Vi förändrar makten.

Vi kommer in i riksdagen och påverkar samtliga partier–

–och all politik i Sverige.

Finns det frågor om ni är beredda att förhandla om–

–för att ge ert stöd till en regeringskonstellation?

Jo, absolut. Vi är pragmatiska–

–för att genomföra förändringar.

Vilka frågor är viktigast?

Att återställa asylrätten i Sverige–

–och låta de ensamkommande ungdomarna stanna.

Och att göra det möjligt för flyktingar att komma hit.

Satsningar på välfärd och miljö är också viktiga.

Den här regeringen har inte klarat miljöarbetet.

Tack, Martin Jordö, Feministiskt Initiativ.

Med nio månader kvar till riksdagsvalet tar EFN tempen på partiernas ekonomiska politik. Det har nu blivit dags för det största partiet utanför riksdagen – Feministiskt initiativ.

Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Jordö intervjuas av Niklas Ekdal.

Martin Jordö räknar med att engagemanget runt #metoo kan ta Feministiskt initiativ hela vägen in i riksdagen. För det som behöver förändras handlar om strukturer och för att ändra dem behövs det politik.

Den viktigaste ekonomiska frågan inför nästa mandatperiod enligt Martin Jordö handlar om en omfattande och bred satsning på välfärden. Och det är en satsning som han tror det svenska folket är redo att bidra till genom något högre skatter:

”Vi tror svenska folket är redo att bidra mer till det gemensamma”, säger Martin Jordö.

En konkret ekonomisk fråga som Feministiskt initiativ tagit ställning i är den runt ränteavdraget:

”Ränteavdraget är rent skadligt för svensk ekonomi”, fortsätter Martin Jordö.

 • 22:05

  "Globalisering bygger på att nationellt möter lokalt"

  Katrine Marçal sitter ned med chefekonomen Catherine Mann för att prata om globaliseringens inbromsning, där internationell handel med tjänster får stort fokus. Relationen mellan Kina och USA i form av handelskrig, ekonomiskt medberoende och risker diskuteras.

 • Så har sommaren påverkat elpriset6:30

  Så har sommaren påverkat elpriset

  Elpriset har under den varma sommaren hamnat på ungefär det dubbla jämfört med förra sommaren, och fyra gånger så högt som sommaren 2005. Anledningen? Regnmängden. Energimarknadskonsulten Christian Holtz på Sweco kommenterar.

 • Kött- och mjölkbrist hotar Sverige5:21

  Kött- och mjölkbrist hotar Sverige

  Den torra sommaren kommer att få långtgående effekter för både jordbruket och konsumenterna. Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef på LRF, Tomas Olsson, lammuppfödare på Norrby gård...

 • Spelutvecklare missar viktigt mål2:30

  Spelutvecklare missar viktigt mål

  Spelbranschen växer så det knakar - och lockar nya målgrupper. Men trots att kvinnor och äldre lockas till dataspel, hänger inte utvecklarna med. Lisette Titre-Montgomery...

 • Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland4:00

  Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland

  2020 ska bygget av en tunnel mellan Rødby i Danmark och Puttgarden i Tyskland starta. När tunneln är klar – enligt planen 2029 – har landvägen till Sveriges viktigaste exportmarknad Tyskland kortats med 16 mil och restiden med tåg med flera timmar.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.2%
NASDAQ-100 0.5%
NASDAQ Composite 0.6%

Vinnare & förlorare

Husqvarna 1.9%
Vitrolife 1.6%
Electrolux 1.5%
Balder -4.4%
THQ Nordic -4.9%
Paradox Interactive -27.9%
Uppdaterad tis 17:33
Fördröjning 15 min
 • Pepsis vd lämnar0:33

  Pepsis vd lämnar

  Snacks- och dryckesgiganten Pepsico:s vd Indra Nooyi avgår efter 12 år. Hon kommer sitta kvar som styrelseordförande tills början av nästa år.

 • Undvik emojis på jobbet0:51

  Undvik emojis på jobbet

  Använder du emojis i dina jobbmejl? Enligt forskning från både Israel och Nederländerna är det allt annat än positivt.