”Vi köper inte vänsterns verklighetsbild”

På 80-talet upplevde vi "Den underbara natten"–

–och på 90-talet fick vi "Århundradets skattereform".

Frågan är när vi får se 2000-talets blocköverskridande–

–uppgörelser som desarmerar ekonomins tickande bomber.

Kanske blir det läge efter valet 2018, och kanske kan C–

–som namnet antyder spela en roll i mitten.

Partiets ekonomiskpolitiske talesperson är Emil Källström.

Välkommen till EFN.

Vi intervjuar alla partiers finansministerkandidater.

Om man oroar sig för ekonomin, varför rösta på Centern?

En stor del av problemen bygger på att vi under lång tid–

–har haft politisk passivitet, inte ett bra reformtempo.

Vi kommer inte gå till val på att sitta still i båten–

–eller att bara vara försiktiga.

Tvärtom behövs på centrala samhällsområden–

–som arbetsmarknad och bostadsmarknad högt reformtempo–

–och en modernisering av Sverige. Vill man ha det–

–bör man rösta på t.ex. Centerpartiet.

Om det är hösten 2018 och Centern gör ett kanonval–

–så att du faktiskt blir finansminister.

Vad vore den viktigaste ekonomiska åtgärden?

Oavsett vem som blir finansminister efter valet–

–så kommer ett antal saker behöva göras.

Man måste återuppliva de bostadspolitiska samtalen.

Den här mandatperiodens största misslyckande.

Man bör passa på att se framåt.

Nästa stora sjok av reformer–

–kommer att vara saker på skattesidan.

Där bör man så tidigt som möjligt tillsätta ett arbete–

–liknande 90-talets Lindbeckkommission. Då kloka personer–

–får jobba igenom ett antal förslag–

–så att vi har en bättre palett att jobba med.

Många problem måste ske med blocköverskridande samarbete.

Kyla av bostadsmarknaden, höjd pensionsålder–

–och en skattereform till exempel.

Kan Centern spela en roll oavsett valresultatet?

Det är en roll vi redan nu försöker spela.

Vi är konstruktiva i pensionsgruppen. Vi jobbade för–

–att vi skulle komma överens i bostadsfrågorna.

Vi hade partistämma i Malmö och ett av besluten var–

–att göra en större översyn av skattesystemet.

För att det ska kunna verka under längre tid–

–måste man komma överens brett på något sätt.

Den senaste större skatteomläggningen, jobbskatteavdraget–

–genomfördes i total konflikt, men har blivit kvar–

–eftersom de rödgröna inte vågar röra den.

En anledning till att Alliansen kom till makten 2006–

–var löftet om avskaffad fastighetsskatt.

Var inte det olyckligt valfläsk om man ser på–

–den överhettade bostadsmarknaden och behovet av–

–skattesänkningar på andra områden som arbete–

–och företagande?

Jag vill inte vara för hård i mina domar–

–över företrädare. De drog sina slutsatser–

–utifrån det som då gällde. Jag hade inte gjort så.

Nu ska vi sänka skatt på jobb och företagande–

–och hitta andra skattebaser där man måste öka.

På fastighetssidan är det primärt ränteavdragen–

–och en utfasning av dem. Det är en höjd beskattning.

Ni går till val på skattesänkningar på 34 miljarder.

Har ni övertagit Moderaternas roll som skattesänkare?

Vi har varit ganska effektiva i att inte köpa–

–vänsterns verklighetsbild eller politik.

Vi ser ingen anledning i att höja skattetrycket–

–utifrån hur det var när alliansen styrde.

Tvärtom ansvarsfullt jobba enligt det tema som var–

–att klokt sänkta skatter ökar intäkterna till välfärden–

–genom att fler kommer i arbete.

Det receptet håller vi fast vid.

När det gäller att betala av på statsskulden...

...så har du och dina Allianskollegor föreslagit–

–att ni ska lägga er tio miljarder under regeringen.

Är inte det en liten skillnad med en statsbudget på–

–utgifter på tusen miljarder. Det är 1 % mer sparande.

Det är det på alla områden om man bara jämför ett förslag.

De stora skillnaderna sker när man pekar ut riktningen.

Det sker när man lägger budgetar på varandra.

De tio miljarderna ligger hyfsat i linje med–

–vad Konjunkturinstitutet sa var rimligt.

Vi är beredda på...

Om vi haft regeringsmakten och lagt den här budgeten–

–så hade vi varit än mer åtstramande om nödvändigt.

De tio miljarderna får anses vara nåt slags golv.

Sen har vi den sjuka situationen på arbetsmarknaden.

En infödd svensk med akademisk examen är inte arbetslös.

För flyktingar som kommit på 2000-talet tar det nio år–

–innan hälften är etablerade på arbetsmarknaden.

Hur hamnade vi där och vad är ert recept mot det?

Nya vägar in i arbete så fort som möjligt.

Så att man befinner sig på en arbetsplats.

Att skapa värde och lära sig svenska.

Det här har vi tjatat om i snart tio år.

Tudelningen av arbetsmarknaden, stelheten vi ser...

...och vilka offren är. Först var vi ganska ensamma.

Nu sitter fack och arbetsgivare och förhandlar om–

–en modell som är liknande det vi länge har förfäktat.

Man är överens om att subventionera låglönejobb.

Är det bra att skapa en konstlad...

...statligt delfinansierad låglönesektor?

Jag vill se vad de kommit fram till.

Bara det faktum att de förhandlar är ett steg framåt.

Men vi har ju gjort det här några gånger nu.

Att komma på ett nytt problemlösande program.

Men när man möter verkligheten händer inget.

Det har varit lärlingsupplägg, yrkesintroduktionsavtal...

Det som är intressant är det som fungerar.

Vi har t.o.m. hot om lagstiftning i bakfickan–

–om problemet inte blir löst i verkligheten.

Så vi måste ligga på.

Tack. Nu ska du få ett angenämare bekymmer.

Vi ska titta på finanspolitikens Lyxfälla.

Hur C skulle spendera ett överskott på 100 miljarder.

Som det kan bli om ekonomin tickar på.

Det är hösten 2018 och svensk ekonomi har tickat på bra–

–så det finns ett reformutrymme på 100 miljarder.

Tio sedlar på tio miljarder styck.

Vad skulle Centern prioritera?

Man kan konstatera...

Vi har redan i dag en stor budget på 1 200 miljarder–

–på en massa områden. Det jag skulle vilja lägga till–

–är en mindre satsning på miljösidan.

Den bästa miljöpolitiken kostar inte pengar–

–utan det handlar om rätt incitament.

Det är snarast en intäkt?

Vi kan prata intäkter sen och miljön.

Det finns saker för omställning–

–och gå före när tekniken behöver utvecklas.

Energi och annat?

Jag skulle också göra en satsning på välfärden.

Där satsar vi redan i dag stora summor i Sverige,

Men psykisk ohälsa. Här måste vi biffa upp resurserna–

–ganska ordentligt med tanke på hur stor problematiken är.

Tillgängligheten för unga?

Inte minst på sommaren när problemet är som störst–

–är tillgången som sämst. Det är oanständigt.

Vi har redan rejäla skattesänkningar utöver 100 miljarder.

Men några ytterligare sänkta skatter–

–för primärt små företag och människors första arbete...

Jag vill inte ha arbetsgivaravgift på unga under 18 år.

Sommarjobbsavdrag och sånt. Det är mindre än 20 miljarder.

Där kommer vi behöva lägga prioriteringar.

Vi lägger en rejäl satsning på infrastruktur.

Här är behoven stora. Såväl nyproduktion...

...som underhåll i hela landet.

Nya stambanor för järnvägen.

Vi behöver göra en rejäl satsning på trygghet.

Trygghet från att gå hem ifrån bussen på kvällen–

–till trygghet från Vladimir Putin.

Vi behöver investera i rättsstaten och i försvaret.

Det verkar alla ganska överens om.

Sen skulle jag spara och behålla de sista 20 miljarderna.

Redan i dag kan man säga att det finns ett överskott–

–som ska fördelas. Där var vi betydligt mer försiktiga.

Att lägga undan mer i ladorna. Just nu går det bra–

–men det är ett osäkert läge.

Vi har expansiv finans- och penningpolitik på samma gång.

Men ni är de som föreslår störst skattesänkningar.

En stimulerande politik. Du sparar 20 miljarder här.

Skattesänkningar och utgifter är också stimulerande.

På sista raden är vi 10 miljarder mer åtstramande.

Vi kommer att behöva vara mer åtstramande och hålla igen.

För att ha bra resurser när ekonomin vänder.

Det är betryggande att du sparar. Om jag lägger till lite.

Vi tänker oss att vi får...

...sprickande bubblor, finanskris, svarta hål...

...och du måste spara 50 miljarder som finansminister.

Var börjar du plocka bort de pengarna?

50 miljarder...?

Jag skulle fortfarande sänka skatten, men inte så mycket.

Jag skulle göra en indragning på arbetsmarknadspolitiken.

Här råder stor ineffektivitet.

Det här innebär inte att det är noll kronor kvar.

Vi kommer fortfarande lägga pengar på arbetsmarknaden.

Jag skulle ta tillbaka tillskotten du lade ut.

Vi har tre lappar kvar. Jag skulle ännu mer fokusera på–

–att bra miljöpolitik inte behöver kosta pengar.

Jag skulle snarare jobba på skattesidan.

Jag skulle vara åtstramande och lite tuff...

...när det gäller transfereringssystemen.

Flygskatt har diskuterats, men det är ni skeptiska till.

Den leder inte till förbättringen vi vill se.

Vad gör flyget hållbart?

Jo, effektiviseringar och nya bränslen.

Lägger du en flygskatt som slår mot alla plan–

–oavsett hur de flyger och med vilket bränsle–

–blir ett negativt incitament till grön omställning.

Vi har ett förslag för gröna bränslen, inte skatt på alla.

På 90-talet när C gjorde upp med S om budgetsaneringen–

–så fick ni igenom halverad matmoms.

I dag när vi håller på att äta ihjäl oss–

–vore det kanske klokt att återställa matmomsen till 25 %.

När det gäller konsumtionsskatter–

–så bör de vara rakare och ha färre lite högre nivåer–

–och på marginalen ta ut mer pengar från konsumtion–

–i syfte att sänka skatten på jobb och företagande.

Inom ramen för skatteomläggningen vill vi göra just det.

Däremot vet vi inte vilka momssatser som ska förändras.

Det blir nästa steg.

Men när det gäller matmomsen och flygskatten anar man...

...en koppling till Centerns gamla intressepolitik.

Det faktum att vi är starka runtom i landet–

–och har våra baser i såväl norr som syd–

–gör att vi har en förståelse för företagande och resande–

–runtom i landet.

Men är inte miljön och folkhälsan i första rummet?

Det beror på vad man gör i stället.

Har man Sveriges tuffaste politik för att ställa om–

–innehållet i flygbränslet...

Det skulle innebära lite dyrare flygresor.

I dagsläget är miljövänligt bränsle dyrare än det fossila.

Det är inte bara en fördyring som slår lika för alla.

Tack Emil.

Du får några radikala förslag och ska säga ja eller nej.

Röd och grön. Slopade ränteavdrag på bostadslån.

Ja.

Avskaffad bolagsskatt?

Nej, men det är en framtida intressant diskussion.

Bolag består av människor och det är de som ska beskattas.

Men jag ser inte det i korten.

Vi kommer inte fasa ut bolagsskatten i närtid.

Nya stambanor för höghastighetståg?

Ja, ny järnväg i hela Sverige.

Du skrev en artikel i DN om en annan finansieringsmodell–

–som med Öresundsbron, att lyfta ut det i ett eget bolag.

Det är ironiskt att C:s miljöminister avgick i protest–

–mot Öresundsbron på 90-talet. Det var före din tid.

Det var före jag var läskunnig.

Så är det. Vi ser ett behov av–

–att förbättra vår infrastrukturskuld.

Vi behöver få fram mer pengar i närtid–

–och hitta nya sätt att få det på plats. Vissa objekt–

–skulle kunna passa bra i ett separat bolag.

Så man inte konkurrerar ut andra viktiga investeringar.

En skatteväxling från arbete till konsumtion och kapital?

Ja, det är bra nära vad C fattade beslut om i höstas.

Höjd pensionsålder? LAS till 70 och pensionsuttag till 65?

Höjd pensionsålder, absolut.

De här diskussionerna blir problematiska p.g.a. LAS.

Man bör modernisera arbetsmarknadslagstiftningen.

Till sist regeringsfrågan, som alla funderar på.

Centerpartiet har en ganska brokig historia där.

Ni hade kohandel med S på 30-talet, ni var i koalition–

–med S på 50-talet och de senaste 40 åren–

–har ni tillhört det andra laget.

Med något undantag på 90-talet med uppgörelser med S.

Är Centern öppen för att byta sida igen–

–om det blir ett rörigt läge?

Nej. Nu blir det missvisande med en röd skylt.

Men det är ordet man ska läsa.

Man ska sitta i regering med partier med åsiktsgemenskap–

–och där man har en vision om vad man vill.

De största konflikterna finns mellan oss och S–

–och vi är snarast huvudkombattanter.

Så ser det politiska landskapet ut.

De här olika beskeden i regeringsfrågan från...

...å ena sidan er och L och å andra sidan, M och KD...

Kommer ni att komma överens före valet?

Jag tror att det vore bra med en gemensam linje.

Gentemot SD framförallt?

Vi är överens om att inte samarbeta–

–med Sverigedemokraterna i regering.

Men den gemensamma linjen bör vara ännu tydligare.

Vi är överens om att vinna valet tillsammans.

Gör vi det är problemet löst på ett smakligt sätt.

Emil Källström, tack för att du kom hit.

Med nio månader kvar till riksdagsvalet tar EFN tempen på partiernas ekonomiska politik. Denna gång är det dags för Centerpartiet.

Partiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström intervjuas av Niklas Ekdal.

Opinionsläget är minst sagt oklart och spekulationerna om att det är dags att bryta den traditionella blockpolitiken tilltar.

Emil Källström ser behov av breda politiska samtal när det gäller till exempel bostadspolitiken. Även på skattesidan ser han behov av ett nytänkande:

”Vi kommer behöva göra saker på skattesidan. Liknande 90-talets Lindbeckkommission”, säger Emil Källström.

Men även om Källström ser behov av breda politiska lösningar innebär det inte att Centerpartiet är redo att regera tillsammans med Socialdemokraterna:

”Man ska sitta i regering med partier där det finns en åsiktsgemenskap”, säger han.

Viktiga frågor för Centern i 2018 års valrörelse blir bland annat sänkta skatter och ny järnväg i hela Sverige.

 • Finansministern positiv till framtiden0:50

  Finansministern positiv till framtiden

  Regeringen befinner sig på Harpsund för att diskutera budgeten, bara en knapp månad innan valet. Finansminister Magdalena Andersson berättade under torsdagseftermiddagen om det ekonomiska läget och budgetplanerna för 2019.

 • Madonna fyller jämnt1:05

  Madonna fyller jämnt

  I dag fyller världsstjärnan Madonna 60 år. Sedan genombrottet på 80-talet har hon skrapat ihop en förmögenhet på 590 miljoner dollar. I födelsedagspresent har hon önskat sig pengar, som ska gå till föräldralösa barn via organisationen Raising Malawi. 

 • 22:05

  "Globalisering bygger på att nationellt möter lokalt"

  Katrine Marçal sitter ned med chefekonomen Catherine Mann för att prata om globaliseringens inbromsning, där internationell handel med tjänster får stort fokus. Relationen mellan Kina och USA i form av handelskrig, ekonomiskt medberoende och risker diskuteras.

 • Så har sommaren påverkat elpriset6:30

  Så har sommaren påverkat elpriset

  Elpriset har under den varma sommaren hamnat på ungefär det dubbla jämfört med förra sommaren, och fyra gånger så högt som sommaren 2005. Anledningen? Regnmängden. Energimarknadskonsulten Christian Holtz på Sweco kommenterar.

 • Kött- och mjölkbrist hotar Sverige5:21

  Kött- och mjölkbrist hotar Sverige

  Den torra sommaren kommer att få långtgående effekter för både jordbruket och konsumenterna. Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef på LRF, Tomas Olsson, lammuppfödare på Norrby gård...

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.1%
NASDAQ-100 0.3%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

Holmen 8.6%
Paradox Interactive 3.4%
Essity 2.7%
Pandox -1%
THQ Nordic -3.4%
ICA Gruppen -4.9%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min
 • Spelutvecklare missar viktigt mål2:30

  Spelutvecklare missar viktigt mål

  Spelbranschen växer så det knakar - och lockar nya målgrupper. Men trots att kvinnor och äldre lockas till dataspel, hänger inte utvecklarna med. Lisette Titre-Montgomery...

 • Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland4:00

  Fehmarn Bält kortar vägen till Tyskland

  2020 ska bygget av en tunnel mellan Rødby i Danmark och Puttgarden i Tyskland starta. När tunneln är klar – enligt planen 2029 – har landvägen till Sveriges viktigaste exportmarknad Tyskland kortats med 16 mil och restiden med tåg med flera timmar.

 • Pepsis vd lämnar0:33

  Pepsis vd lämnar

  Snacks- och dryckesgiganten Pepsico:s vd Indra Nooyi avgår efter 12 år. Hon kommer sitta kvar som styrelseordförande tills början av nästa år.