Taleb: Lita inte på någon som inte riskerar något

om kvaliteten.

att man är osäker.

som kan minska värdet på ens produkt.

Han förutsåg den globala finanskrisen–

och vikten av att vara "antifragile".

Vi ska prata om hans nya bok.

"Skin in the game: Vikten av delad risk".

att prata med mig.

anställa en välklädd börsmäklare?

i samband med "Dynamic Hedging".

och det var min första bok.

att den tankegången passade bättre–

av samma rang.

men det har inte den andra.

–Varför det?

att satsa något–

–så spelar inte utseendet så stor roll.

ut som en sån, den andre som en slaktare.

ser raffinerad ut, den andre ser grov ut.

den bäste kirurgen?

och presenteras som jämbördiga med varann–

som inte ser ut som en kirurg–

för att nå den befattningen.

Låt oss applicera det här på det området.

Om man läser ett förslag på investering–

–som ser ut som ett förslag på investering–

–så investera då inte där.

eller förslaget, försöker lura dig.

Om det beskrivs på ett tjusigt sätt–

–kommer det inte att fungera.

som boken heter...

så betydde det incitament.

så jag jobbar hårdare för att nå målet.

Men så definierar inte du uttrycket.

nåt att förlora om det går snett.

incitament-myntet. Man är utsatt.

inom finansiell ekonomi...

i konkurs och försvinner ut ur systemet–

Det finns nåt slags filter.

så finns det ett filter.

De som är kvar där är alltså skickligare.

är de skickligare än de som slutat.

från den eventualiteten, så är det så.

Riskhantering kan bara fungera så.

Det har vi vetat i 4 000 år–

–ända sen Hammurabi för 3 800 år sen.

Folk kan alltid dölja risk för en.

När man investerar i en fond–

har det mesta av sitt kapital i den–

–alltså mer än 50 %–

50-60 gånger mer än en själv.

Det är skinn i leken.

Därför är hedgefonder bättre än banker?

för de är små och oberoende enheter.

Där har man satsat något.

Även hedgefonder kan förstås gå i konkurs.

precis som inom restaurangbranschen.

Det är samma typ av problematik.

som får något att överleva.

Det som verkar ologiskt, men fungerar–

som verkar logiskt, men inte fungerar.

men inte akademiker.

utan att fungera i praktiken.

Man måste förklara för akademiker–

den akademiska och den verkliga världen–

–men i praktiken är det skillnad.

Det är ett viktigt begrepp i boken.

Låt mig ta ett exempel.

Då blir det nog enklare att förstå.

en skicklig fransk politiker.

är ett perfekt exempel.

Båda två har fått Nobelpriset.

De är skitsnackssäljare.

vem som inte är en sådan.

går snett förlorar han eller hon pengar.

som begränsar en–

och gör att man åker ut ur sammanhanget–

–så kan man bli en skitsnackssäljare.

varför en hedgefond fungerar så bra.

har kommit till hedgefondvärlden.

Management. De gick i konkurs 1998.

så systemet fungerar.

–Ja.

företag och definitivt bland de europeiska.

De här människorna är som skådespelare.

och saknar dessutom kompetens.

är mer kompetenta.

De kan få till ett bra narrativ.

att de drabbas om nånting går snett.

Så de har tjänat mycket pengar.

Hur skyddar man sig mot skitsnackssäljare?

Det är enkelt.

om vi tar exempelvis Krugman...

–"Vad har du i portföljen?"

Om han saknar exponering får det vara.

att han drabbas om det går snett.

ett så viktigt koncept inom ekonomin?

utan i alla sammanhang.

med folk att göra–

annars kan inte systemet fungera.

har det debatterats–

vid en kommersiell transaktion.

från i den akademiska världen–

mycket om samarbete.

så är det ett nollsummespel.

inte göra transaktioner med varandra.

utan en serie transaktioner.

som säger att mitt ord är min garanti.

hur det fungerar i fastighetsbranschen.

eller centrala London, bland ashkenazerna–

–eller bland börsmäklare–

och sen tar juristerna hand om detaljerna.

skakat hand, så har man förbundit sig.

Det är viktigt.

jag tror att det var i slutet av boken–

med Meyer Lansky, maffiabossen...

Han var en gangster.

För många var det mycket mer pålitligt–

som jurister hade utformat.

kan man alltid diskutera kring–

backar aldrig från en överenskommelse.

utan heder. Hur definierar du heder?

och försöker inte lura folk.

för mycket risk på andra.

Man ska inte överföra risk på andra.

Åtminstone inte på ett dolt sätt.

på japanska investerare på 1990-talet.

att det inte blir några affärer av det.

Man kan bara göra affärer–

som präglas av tillit.

Låt mig förklara. Det är enkelt.

baka in nya saker i den.

Då minskar värdet successivt.

Men när det handlar om hantverk...

av en familj som sålt hantverk i 200 år.

att du aldrig behöver tveka om...

men du ifrågasätter inte kvaliteten.

Så måste man alltid arbeta.

det aldrig råda nån tvekan om kvaliteten.

att man är osäker.

som kan minska värdet på ens produkt.

Jag tar ett exempel:

och så börjar man tillsätta metall i det.

har man förstört sitt rykte - och systemet.

Systemet börjar prissätta det.

Så att minska valutans värde...

Försök inte sälja så billigt som möjligt.

främjar en normal affärsrelation med folk.

mig eftersom jag försökte vara pålitlig.

pålitlig, inte bäst eller sämst.

marginaler eller ha för små marginaler.

Om man är pålitlig kommer folk tillbaka.

att det ska fortsätta i flera generationer.

i termer av heder när man gör affärer.

Så tolkar jag det du skriver.

Det är nödvändigt.

i tillräcklig utsträckning längre.

Förr i tiden hängde man bankdirektörer.

Du kunde bli halshuggna.

Det gillade inte Adam Smith.

Han visste att det skulle utnyttjas.

men det ska vara stort.

att det är litet.

Man drar tillbaka bonusar.

men det räcker inte.

"Om du ska jobba här får du investera."

gå tillbaka till samhället som helhet.

som du ser på gatan är "kalibrerade".

inte heller risk på andra. De är neutrala.

Det kan vara byråkrater.

De orsakar krig utan att betala för det.

Många människor faller offer för dem.

som överför risk på andra.

som tar risk från andra.

De vill vara så. De vill vara hjältar.

Folk är medvetna om det här med hjältemod.

genom att ställa sig i vägen för ett skott.

en risk för nån annans skull, och dö...

Döden kan vara ärorik.

Så brukar vi se det.

risk eller försöker överföra den på andra.

Det finns två typer av entreprenörer:

för att de älskar det.

Steve Jobs och andra kända personer.

för att sälja dem...

...utan att ens driva dem.

och sen säljer de dem.

eftersom de tänjer på reglerna.

Jag minns en bok av Michael Lewis–

–om killen som senare startade Netscape.

som sen fick lägga ner.

han väl inte göra det längre.

Det finns de här två typerna av entreprenörer:

och de som tänjer på reglerna.

Det är stor skillnad mellan dem.

mellan entreprenören och vd:n.

därför att man gått på Wharton.

investeringar enligt skivstångsstrategin.

på omslaget av din bok.

Den skyddar från att svarta svanar...

en metod som...

...ett ramverk.

av hög risk och ingen risk.

Mellanhög risk är inte lika säkert.

Så jag ska lägga 90 %...?

värdepapper och 10 % i högriskpapper–

eller det är åtminstone säkrare–

i värdepapper med mellanhög risk.

är mycket mer kraftfull.

På grund av eventuella svarta svanar?

Vi vet inte hur man prissätter risk.

Det är skyddat på nåt sätt.

Den kan vi inte luras av.

Men vi kan bli lurade av mellanhög risk.

i beteendeekonomi?

Du skriver om det i boken.

så grundar sig din kritik i–

att härleda ur individbeteende.

och det andra är dynamiskt.

kommer inte att förklara marknaden.

Varför?

Men det finns asymmetrier...

kan falla 1 %...

Det är...

1 % är 300 miljarder... Ja.

en stororder på 50 miljoner.

och jag ger exempel på det.

Det är icke linjärt.

att man förstår marknaden.

är att de lever med illusionen–

–att man bara tar en risk en gång i livet.

så är det en sekvens.

–Nej.

att röka en cigarett–

är liten jämfört med...

–Skulle det vara rationellt? Nej.

kommer du att göra om det.

enskild individ får all avkastning–

–för man har inte samma riskprofil.

Inget förblir konstant.

och kanske tvingas minska den.

eller det händer nånting.

Då missar man marknadsavkastningen.

som ger avkastning är Kelly-kriteriet.

från den, får man aldrig avkastning.

när pengarna man inte har tagit emot–

än pengarna man tagit emot.

om man åker på...

en massa pengar för att göra nåt.

för att göra det, är du inte rik.

andra mer "vanliga" människor är det.

för komplicerat när man är rik.

Folk som blir rika gör livet komplicerat.

och äter komplicerade måltider.

Det ser flott ut och är väldigt dyrt.

Sen börjar man ha privatflygplan–

med andra på en trevlig flygplats.

på rika människors liv.

För det första köper de stora hus.

som ett bårhus när de är tomma.

Särskilt i USA, ja.

När de byggdes var husen fulla–

–av tjänstefolk, hovmän och bryllingar.

De byggdes inte för att stå tomma.

Folk vet inte vad de själva vill ha.

än att vara rik.

att lägga sin själ i arbetet?

lägger ner sin själ i arbetet.

Det finns ett grekiskt ord "meraki"–

för nöjes skull, det är mer än så.

Man älskar det man gör.

men vid nåt tillfälle sa hon:

om du älskar det du gör."

i det man gör.

Man älskar verkligen det man gör.

Det är märkligt–

tycker folk om att läsa det.

att jag tycker om allt jag skriver.

måste man vara disciplinerad.

eftersom mitt skrivande begränsas till...

–Jag försöker att...

skriver mejl som är 22 sidor långa–

–och förväntar sig svar som är lika långa.

utan böcker.

upp i mina böcker.

nedvärderar man sitt skrivande.

om att brinna för skrivandet.

om man gör nåt man ogillar–

–korrumperar det personligheten.

verkligen vill och tycker om.

innebär till exempel...

Vad heter han nu igen...?

–Hur sa?

Killen från Apple, Steve Jobs.

Ett skåp har en synlig och en dold del.

den dolda delen som den synliga.

som utsidan.

Även om man inte öppnar den.

Han la ner sin själ i arbetet.

fungerar fortfarande efter tio år.

tycker folk om den. Det är mänskligt.

Hantverkaren och konsumenten.

Lägg ner din själ i det du gör.

när nån har nån form av...

för det de gör.

–Ja.

I Japan när de ska servera vatten–

Och de tränas att göra det bättre.

ett glas vatten...

och är stolta över vad de gör.

De lägger ner sin själ i det de gör.

jag tror att det var i "Den svarta svanen".

i den här boken.

måste ekonomin vara lite protektionistisk.

från vinnaren-får-allt-effekten–

och blir dyr i långa loppet.

Så inte för mycket.

Det är lätt att rättfärdiga...

Ta Schweiz som är så vackert–

vill köpa stora hus där.

och ens barn har inte råd att bo kvar.

att de inte vill sälja till utlänningar.

Viss protektionism är begriplig–

mot vinnaren-får-allt-effekten.

Särskilt på en trevlig plats som Schweiz.

Tidigare fanns det en sån regel där.

Bostäder fick bara säljas till schweizare–

så att inte...

som saknade anknytning, köpte.

så vill folk göra sina egna skor.

Det finns ett värde i det–

billiga platta tv-apparater från Kina.

i den ekonomiska politiken.

Om du är skomakare i Pittsburgh...

att låta kineserna tillverka skorna–

–och själv göra nåt annat.

billigare produkter från Kina.

Som skomakare förlorar du din identitet.

Och man förlorar sin själ.

mot kompensation, är väldigt farligt.

utan uppoffringar?

Allting kräver uppoffringar.

i så fall skulle det...

Om du inte har nåt att förlora...

Är du förlovad?

än bara ett "jag älskar dig".

men ringen har mer värde.

För att den kostade pengar?

till killens inkomst.

att tillbe gudar.

när man gör det lätt för sig.

De vill ha engagemang.

–Tack för att jag fick komma.

Nassim Nicholas Taleb förutsåg den globala finanskrisen och har lärt oss allt om svarta svanar. Nu har den svenska upplagan av hans senaste bok Skin in the game kommit ut.

En person som har ”skin in the game” drabbas själv värst av egna beslut, som en hedgefondförvaltare med ett stort innehav i sin egen fond eller en entreprenör som startar och driver sitt eget företag.

I intervjun redogör Nassim Taleb även för varför man aldrig ska lita på en välklädd värdepappershandlare och varför man ska välja en kirurg som ser ut som en slaktare.

Taleb förklarar även varför rationalitet och heder är viktiga begrepp inom näringslivet. Han berättar även varför han inte gillar prisade ekonomer som Paul Krugman och Richard Thaler.

Ett annat begrepp som är viktigt enligt Taleb är att ha ”soul in the game” och detta handlar om att du ska göra det du älskar.

Nassim Nicholas Taleb, som tidigare bland annat skrivit böckerna Black Swan, Antifragile och Fooled by Randomness intervjuas av Katrine Marçal.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite -0.1%

Vinnare & förlorare

Beijer Ref 3.9%
Nolato 2.9%
Mycronic 2.8%
FastPartner -1.7%
Saab -1.9%
Swedish Match -2.2%
Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min