Borg: Uppenbart att Sverige kommer behöva räntesänkningar

kring identiteter och migration–

–förgiftar det politiska klimatet.

gjort en vettig strukturreform på 7 år.

regeringen på 3-4 decennier.

sätta igång och arbeta.

motsättningen kring invandringen–

–som blir den enda frågan.

Sveriges mest färgstarka finansministrar.

under finans- och eurokrisen.

och är nu aktuell med sin egen.

att skriva den och varför skrev du den?

nyttigt att reflektera över vad som hände–

och vilka svårigheter man mötte.

hur utsatt Sverige var under krisen–

som blev "nya Moderaterna".

sitta och göra en revision på sig själv.

ska vi återkomma till.

att du är en bokslukare av stora mått.

och andra politikers biografier.

Varför är det så spännande läsning?

och andra länder läser jag biografier.

sin bild av förloppen–

som fanns. Jag läser mycket biografier.

Vilka är de bästa? Säg inte din egen.

skrået, så är nog Kjell-Olofs den bästa.

Ingvar Carlssons memoarer är väldigt bra.

Dem har jag haft stor nytta av.

med Göran Persson–

och en hel del lärdomar.

har tre socialdemokrater på din lista.

och har många socialdemokratiska vänner.

till socialdemokratin.

den. De har styrt Sverige under lång tid.

så de har gjort det bra.

Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt åtgärda.

en stark aversion mot Socialdemokraterna.

är ofta oseriösa och väldigt ideologiska.

pragmatiska och långsiktiga.

skulle vara det samhällsbärande partiet–

på ett annat sätt än Moderaterna gjort?

stå för starka finanser, välskött ekonomi–

som levererar till medborgarna.

och Republikanerna–

i de länderna.

Vi ligger av naturen lite till vänster.

Norden har haft en starkare ställning.

vore bättre om det var Moderaterna–

allianspartierna eller Socialdemokraterna.

och se partiet gå sin egen väg?

att inte längre vara i ledningsställning?

med företag och finansiella institutioner.

och risker och möjligheter–

eller Europa.

så mycket tankekapacitet på Sverige.

av konjunkturen eller politiken i Sverige.

jätteintresserad av svensk partipolitik.

beskriver dig som väldigt politisk–

i politiska frågor.

som en nästan lite motvillig teknokrat.

Vilken bild är den rätta?

att göra det som är rätt för ekonomin–

och ha koll på hur partier fungerar–

övertygar partiet om att göra det rätta.

Det är långsiktighet och ansvarstagande.

i en politisk språkdräkt som fungerar–

landa i att det är den rimliga slutsatsen.

lite motvillig när man får tunga uppdrag?

alternativ? Du verkar ju ha haft roligt.

politiska maktpositioner som jag har–

betyder i arbetstid och uppoffring–

och mediabevakning.

uppdrag är personer med dåligt omdöme–

är en fördel om det senare är huvudskälet.

i ett amerikanskt presidentval–

"unfit for office".

rör värnskatten, som du inte avskaffade.

värnskatten som ganska begränsad.

över eftervärldens politiska val.

–Vi hade tänkt avskaffa värnskatten.

och förmodligen också entreprenörskap.

och fastighetsskatten.

det fördelningspolitiska utrymmet uttömt.

och det är bra att det görs–

med mer fördelningspolitiska profiler.

taket på ränteavdragen–

på fastighetsbeskattningen.

kunde man ha justerat uppåt.

är så pass politiskt känslig–

som faktiskt kompenserar.

är det inga problem att den avskaffas?

bästa den här regeringen har gjort–

–sen den blev vald 2014.

Det är ingen tvekan om det.

Det ska man ge stöd till.

fastighetsskatt och ränteavdrag.

verkar det som att det är ett område–

Är det fortfarande en gnagande känsla?

reformera bostadsmarknaden–

vet hur man förändrar en hyresreglering–

och ränteavdrag.

för en sån avreglering.

och måste noggrant studeras.

kompensatoriska åtgärder som krävs.

en sån struktur, men det har inte gjorts.

och sen avstod från att göra det.

i hur man gör det.

marknadsinslagen med presumtionshyror.

måste man gå på det befintliga beståndet.

att bostadsmarknadens dynamik blir bättre.

Det är ett gediget arbete–

och ta sig igenom.

Finanskrisen är det inledande kapitlet.

Det är det mest dramatiska.

skattade magnituden i hur nära det var.

Missförstår vi finanskrisens dignitet?

Det finns två budskap som bär framåt.

finanssektor och stort råvaruberoende–

–så är vi alltid utsatta.

riskerar Sverige att drabbas.

Vi måste vara mer robusta än andra.

Men det var väldigt nära.

Dominique Strauss-Kahn argumenterade för–

hade nog Litauen och Estland dragits med.

för hela Norden.

olika konstellationer av banker...

hade varit väldigt illa ute.

minskat förtroende och minskad likviditet.

plötsligt sjuk–

hamnar i ett väldigt prekärt läge.

att om det hade gått fel i juni 2009–

hantering för det finansiella systemet.

till oss. Vi måste alltid vara försiktiga.

och särskilt Stefan Ingves.

i penningpolitiska frågor–

en central gestalt när Sverige räddades.

som räntehöjningarna före Lehman–

som kan ifrågasättas.

och mycket hantverkskunskap.

till hur man hanterar finanskriser.

uppemot 50-60 IMF-program i olika länder.

att samtala med.

självständig vad gäller penningpolitik.

och kris, ska samarbetet vara nära.

Kan inte det ge gränsdragningsproblem?

i alla länder.

kan tillhandahålla likviditet–

av finansdepartement och skattebetalare.

och garantier och annat som behövs.

utan rådgivare och partners.

Arbetet sköts på finansdepartementet.

illa tajmade höjningar här och i boken.

vilket förvånar många.

du rädd att vi är på väg i fel riktning?

Riksbanken har skött det bra–

de onödiga höjningarna under eurokrisen.

på lång sikt varit för låg.

varför man ska höja räntan.

och principiellt sätt lyckats binda sig–

att nå nollränta, så kan de göra det.

att behöva räntesänkningar.

i Sverige 2021-2023–

när världsekonomin bromsar upp.

varför man ska höja räntan.

vid nån typ av principiell hållning.

Det är sällan nånting vettigt.

som att du ofta befarar det värsta.

Vi står inför en konjunkturavmattning.

blir extra aktuella?

–Jag tror inte att det kommer en krasch.

USA är i hyggligt hälsosamt skick.

I IMF-rapporten gör de själva en poäng–

begränsade jämfört med i tidigare kriser.

tidigt börjat sänka räntan.

Man ska nu inte skrämma upp hushållen.

både bostadsmarknaden och konsumtionen.

sett att konsumtionen riktigt har vikit.

att räntorna har kommit ner.

var en komponent. Banken tilläts falla.

vi fått till varför det gick som det gick–

självbiografier och boken "Firefighting".

varför det var så komplicerat att ta över.

Hade man köpt banken för ett par dollar–

några 10-tals miljarder dollar–

eller omstruktureras i god form.

i princip avstannade–

i en långsammare avmattning–

att lösa problemen.

på människor i termer av arbetslöshet–

och annat hade varit mindre.

att släppa Lehman Brothers i gatan.

Även i efterhand framstår det obegripligt.

skriver om det, går de förbi det–

Men det finns en besvärlig fråga–

och agerade på detta ansvarslösa sätt.

av ideologi ligger bakom...?

nån allmän socialistaversion i USA–

av ekonomsnack om "moral hazard"–

av sina handlingar, som ledde till detta.

man begick ett så allvarligt misstag.

banker och bail-in-obligationer–

Du formulerar dig ganska skarpt.

i inledningen av nästa kris.

i Europas krisberedskap framåt.

världsekonomin ett-två decennier framåt.

Sydeuropa har för låg produktivitet.

reformer. Det skapar en spänning.

minskar långsiktigt.

den märkliga strukturen över bankunionen.

Det är mycket svårare att ta över banker.

utlösa risksystemkriser.

att en del av bail-in-obligationerna–

pensionssparare, ska omvandlas till aktier–

–får alla banker svårare att finansiera sig.

har negativa kreditspiraler–

Jag tror inte att den modellen fungerar.

Japan som i princip står still–

slänga ut modellen så snart en kris kommer.

ett stort land åker modellen ut.

låta de länderna nära nog koka sönder–

ska upprätthålla de här principerna.

Belgien eller Holland–

–leva med en zombiebankstruktur.

och nästan oundvikligt–

med nån typ av finansiell överbyggnad.

vet jag inte, men det kommer att hända.

Den låter bekymmersam den här krutdurken.

Hur ser du på EU ur ett bredare perspektiv–

i det europeiska samarbetet–

i EMU-samarbetet?

i euron och absolut inte i bankunionen.

att inte vara medlem. Det är en fördel.

konflikthanteringen till ECB:s styrelse–

–där vi inte har rösträtt.

och centralbankschefer agerar under kris–

sina nationella intressen.

ut ur rummet när beslut ska fattas.

som är en aktör inom ECB–

och förhandla med andra–

–för att lösa sitt problem.

om vi inte är medlemmar i euron–

–och vi bör inte bli medlemmar.

Hur stabila är svenska banker?

De har mycket hög kapitaltäckning.

att svenska fastigheter är bra säkerheter.

Hushållen har en hygglig förmögenhetssida.

är den höga direkta bostadsskulden–

och mot bostadsfastigheter.

är att räntorna sjunker i en spiral nedåt.

Men det är en onödig riskfaktor–

med så utsatt läge från början.

Mycket bra...

hade varit bättre att förlora valet...

Nu hoppar vi till valförlusten.

än för att reformarbetet tappat farten.

i din tillbakablick?

är att de ska göra strukturreformer–

poängen med partier och regeringar.

arbetsmarknadsreformerna 2011-2012.

att det skulle komma en flyktingkris.

skulle ta över Syrien i juli 2014.

när man har möjlighet att blicka tillbaka...

på arbetsmarknaden.

för att komma till rätta med.

i dagens ganska svåra parlamentariska läge?

Det är klart en komplikation.

för att göra det är–

–nån typ av allians med Socialdemokraterna.

som arbetsmarknadsreformer–

bredare skattereformer–

och nån typ av integrerat reformpaket–

ett högerpopulistiskt parti som SD.

för att bära ansvar.

fäller regeringen, hoppar av–

så att man undergräver trovärdigheten.

med S från början.

kritik för att lämna väldigt snabbt.

Du lämnade själv dagen efter valet.

er gemensamma sorti?

eller var det rätt väg att gå?

Vi hade resonerat mycket om det innan.

ska man antingen starta om–

vara att sitta kvar en-två mandatperioder.

och sen söka förtroende för det?

tolvårsresa efter att just ha gjort en.

slipper uppslitande eftervalsdebatter.

för att sparka eller släpa ut ledaren.

Thorbjörn Fälldin och många andra–

jag att Fredrik inte vill uppleva.

Ett partiledarval bör ske i lugn och ro.

Då ska den gamla ledningen kliva åt sidan.

partiledare. Då hade jag en skyldighet–

så att kandidaterna kunde utkristalliseras.

som bär ansvar för vad de gör.

vilket politiskt arbete de önskar.

bär de ansvaret för konsekvenserna.

kritiserad inom M efter regeringstiden.

att Nya Moderaterna-projektet postumt–

–är mindre uppskattat i partiet?

den populäraste politikern i Sverige–

med Ingvar Carlsson och Göran Persson.

för honom och hans gärning.

av flyktingar under 2012-2016–

–så har frågan blivit väldigt kontroversiell.

nästan förgiftat svensk politik.

Det är oerhörda motsättningar i frågan.

en stark principiell uppfattning.

och vara ett humanitärt land.

Sen är min bedömning–

att det inte går att integrera så många.

Men jag har stor respekt för hans hållning.

ska vara så humanitärt som det orkar.

Har du nåt råd i integrationsfrågan i dag?

av arbetsmarknaden.

Vi måste reformera olika bidragssystem.

är väldigt problematiskt.

där arbetsmarknaden är väldigt svag.

att skapa fler arbetstillfällen.

att reformera.

att få till stånd ett utbildningssystem–

som kommit till Sverige–

med bakgrund i andra länder–

och får studieresultat–

en bra arbetsmarknadskarriär framför sig.

trygg i att ens barn har en bra framtid där...

kan tänka sig in i en sån situation.

att barnen inte erbjuds vägar framåt–

lägger det en grund för missnöje–

–som är ett jättehot mot integrationen.

främst känna sig lojala med Sverige.

framtidstro, primärt för deras barns skull.

Det är besvärligt för mig."

mina barns framtid."

Den bryggan måste vara väldigt trygg.

är omstöpningen av Moderaterna.

i ett parti att få en backlash.

partiet till höger.

en ganska kraftig vänstergir.

men Nya Moderaterna tog–

sen föras tillbaka efter er period.

Har du nån reflektion över riktningsbyten?

ska man göra en åsiktsrevision–

vilka uppfattningar som fungerar.

att i det stora politiska projektet–

och möta konkurrenskraften–

–lämnas mycket ogjort.

att avreglera hyresmarknaden.

för bredare arbetsmarknadsreformer .

Det är där deras uppdrag borde ligga.

höger och vänster–

mycket samhällsingenjörer–

på de problem vi står inför i dag.

med de stora motsättningarna–

förgiftar det politiska klimatet.

inte gjort en enda vettig strukturreform–

Det är nog den sämsta S-regeringen–

–på tre-fyra decennier.

heller sätta igång och arbeta.

blir helt lamslaget–

som blir den enda frågan.

dig själv som en rebell i folkhemmet–

ansvarstagande minister.

kapitel efter politiken?

Företagaren och entreprenören Anders Borg.

av ekonomisk kris–

–kändes det skön att ta ut en ny riktning.

med Kinnevik–

som jag själv investerar i–

i Öst- och Centraleuropa...

teknologiska, politiska och ekonomiska–

–omvandlingen som vi står i–

att bygga vettiga företag–

–är oerhört spännande.

än att fundera på–

svenska inrikespolitiska klimatet.

tills du pensioneras–

ännu ett kapitel längre fram?

Inom forskningsvärlden till exempel?

Det återstår väl att se.

Nu ska jag fullfölja alla mina investeringar.

Sen får man ta ut en ny väg därefter.

–Tack så mycket.

EFN möter den före detta finansministern Anders Borg i en lång intervju om svensk och internationell ekonomi och politik.

I intervjun berömmer Borg nuvarande riksbankschefen Stefan Ingves för mycket han gjort tidigare i sin karriär. Men han kritiserar Riksbankens planer på att höja räntan senare i år:

”Det är rätt uppenbart att svensk ekonomi snarast är på väg emot att behöva räntesänkningar”, säger Anders Borg.

På den internationella scenen kritiserar Borg USA för hur de agerade när det gäller Lehman Brothers konkurs 2008. Han är även kritisk till den europeiska bankunionen:

”Förr eller senare kommer eurokrisen tillbaka. Sydeuropa har för låg produktivitet” Bankunionen kommer leda till problem”, säger Anders Borg.

När det gäller svensk politik och Moderaternas valförlust 2014 är Anders Borg självkritisk. Det hade varit bättre att förlora på grund av impopulära reformer än för att man tappat farten säger han.

”Syftet med regeringar är att de ska göra strukturreformer för att möta samhällsproblem”, fortsätter Borg.

När det gäller politiken i dag i Sverige efterlyser Borg breda reformer inom arbetsmarknaden och bidragssystemet. För att lyckas med detta efterfrågar han samarbete mellan allianspartierna och Socialdemokraterna. Han tror inte på beslut som blir beroende av Sverigedemokraterna.

Programledare: Gabriel Mellqvist

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.6%

Vinnare & förlorare

Hemfosa Fastigheter 13%
Embracer 5.9%
Sagax 2.8%
Millicom -2.2%
Elekta -11.4%
SEB -12.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min