”Det här är ett stort ingrepp på äganderätten”

Du tittar på EFN Umeå. Förra veckan-

-kom den uppmärksammade domen om fjällnära skog.

Ett antal skogsägare hade stämt staten-

-efter att ha nekats tillstånd att avverka. Staten dömdes-

-att ersätta skogsägarna med marknadsvärdet.

Vi gräver djupare i domens innebörd.

Anton Cederberg, ansvarig för skog och lantbruk-

-på Handelsbanken i norra Sverige. - Välkommen.

Var domen väntad?

Ja, i stora drag var domen väntad.

Vad säger lagen-

-om ersättning vid nekat tillstånd att avverka?

Frågan regleras både i skogsvårdslagen-

-och expropriationslagen.

Vid ingrepp i äganderätten, enligt expropriationslagen-

-ska ägaren kompenseras ekonomiskt. Även skogsvårdslagen-

-hänvisar till ersättning vid nekat tillstånd-

-under vissa förutsättningar.

Och det är paragraf 19 i skogsvårdslagen.

Vilka andra lagar spelar roll i det här fallet?

Miljöbalken och artskyddsförordningen-

-påverkar också den här typen av frågor.

Staten hävdade att ingen intrångsersättning-

-behövde betalas, enligt expropriationslagen.

I stället skulle ersättning för "övrig skada" betalas.

Nåt som domstolen avslog.

Domstolen kom fram till att äganderätten-

-har en viktig innebörd.

Det här är ett ingrepp-

-i äganderätten, ett tvångsförvärv, som motsvarar-

-det som berörs av expropriationslagen och då-

-ska man få ekonomisk ersättning enligt huvudregeln.

Staten försökte räkna ut inom vilka tidsperioder-

-skadan verkade. Men domstolen-

-godkände inte den typen av beräkningar.

Frågan är ju om skadan varar för all framtid.

Och även det har utretts.

Finns det lagar som behöver förtydligas?

Visar de här fallen på tvetydigheter?

Ja, det finns absolut skäl att förtydliga vissa lagar.

Men i grund och botten visar lagarna tydligt-

-att om mark tas i anspråk för allmänheten-

-ska ägaren ersättas enligt lagen.

Det handlar om hur lagen har tolkats-

-och vilka lagar som ges företräde.

En del intressanta meningar finns i domen-

-apropå ersättning: "Vid bestämmandet av skadans storlek"-

-"för den enskilde, kvittar eventuella negativa effekter"-

-"för statskassan som lagstiftaren kan ha förbisett."

Staten hävdade att ett så stort belopp-

-aldrig ska behöva betalas ut.

Blir konsekvensen lagändringar?

Just för ersättningar.

Äganderätten är grundlagsskyddad.

Ingreppet på äganderätten är stort.

Tar man nåt i anspråk måste man vara beredd-

-att betala på det här sättet. Inga konstigheter.

En viktig fråga i domen-

-var vad som utgör "pågående markanvändning".

Det var ämnet för domen.

Vad kom man fram till?

Vad kan anses vara pågående markanvändning?

Skogsbruk är ju det, anser jag och många med mig.

Tolkningen har kunnat bli att om skogen inte brukats-

-under en lång period, är markanvändningen inte pågående.

Men domen slog fast att markanvändningen är pågående-

-ett helt normalt skogsbruk. En självklarhet.

Både staten och domstolen-

-hänvisade till miljöbalkens förarbeten.

Det man menade var otydligt-

-i om det är pågående markanvändning-

-är att det förekom en tillståndsplikt från början.

I förarbetena tas upp-

-om marken ska anpassas för svinuppfödning.

Då är det inte pågående, men ändrad markanvändning-

-och det ger ingen ersättning.

Så är det. Men även med tillståndsplikt-

-som fjällnära skog har-

-får merparten tillstånd för skogsbruk.

Även om det är länge sen-

-är det normalt i de områdena-

-med den växtlighet som finns där.

Av det skälet kan inte tillståndsplikten vara ett problem-

-för bedömningen av pågående markanvändning.

De har rett ut det bra.

Och att bedöma från fall till fall, är det rimligt?

Ja, men nu har det här fallet bedömts-

-som att i skogsbruk som är fjällnära tar det tid-

-för skogen att bli slutavverkningsbar.

Därför räknas det som pågående markanvändning.

Väntan är också pågående markanvändning.

Full normalt i skogsbruk.

Staten menar att det finns ett underliggande förbud-

-och därför ska ingen ersättning utgå.

Men samtidigt att ett nekat tillstånd inte ska tolkas-

-som ett förbud för all framtid.

Motsägelsefullt.

I domen slås fast att ett nekat tillstånd för avverkning-

-ska ses på samma sätt som i ett naturreservat.

Att nåt utses till ett naturreservat.

Fullt rimligt.

Nekas tillståndet antar man att det är för all framtid.

Det motsvaras av ett naturreservat.

Och ersättningen som beslutades-

-är lika mycket som erbjuds vid naturreservat.

Innebörden för markägaren är likartad-

-liksom ersättningen. Det är nog bättre-

-att göra området till naturreservat i framtiden.

Att tolka det som att det gäller för all framtid-

-är det för att sannolikheten för ännu ett nej-

-efter fem år, är hög?

Får du ett nej på grund av höga naturvärden i dag-

-kan man anta att de förblir höga.

Därför bör det gälla för all framtid.

Och då är det bättre-

-att göra området till ett naturreservat på en gång?

Ja.

EFN gjorde ett inslag före jul-

-om statens hänvisning till en dom där 40 % drogs av-

-på grund av tillståndsplikten för avverkning.

Vad innebär tillståndsplikten för skogsägaren?

För fjällnära skog är det tillståndsplikt.

Före avverkningen måste du ansöka om tillstånd-

-hos Skogsstyrelsen. Det skiljer fjällnära skog-

-från den vanliga. Men det är märkligt-

-att man hänvisar...

Domen gick ju inte på 40 %.

Det vore hårt, med tanke på-

-att merparten får tillstånd att bruka skogen.

Att då dra av 40 % känns märkligt.

De flesta får trots allt bruka sin skog.

Får man tillstånd i 80 % av fallen?

Jag tror att andelen är större-

-men jag har inte siffror på det.

Finns det andra ersättningsfrågor för skog-

-som behöver utredas vidare?

Ja, men det fortsätter på samma spår.

Nyckelbiotoper och höga naturvärden.

Där måste man nog fortsätta reda ut-

-frågan om nyckelbiotopsinventeringar-

-och hur man ska agera där i framtiden.

Har du en nyckelbiotop i din skogsfastighet i dag-

-får du inte ersättning automatiskt.

För att bli mer accepterat i branschen-

-och bland skogsägare, måste nog begreppet redas ut.

Inte många, men ett antal skogsägare-

-drabbas för hårt ekonomiskt-

-av nyckelbiotopsinventeringar.

Ersättningsfrågan måste lösas.

Bara inventeringar, inga nekade tillstånd?

För fjällnära skog kan tillstånd nekas-

-eftersom det är tillståndspliktigt.

I vanligt skogsbruk görs en avverkningsanmälan-

-det är inte tillståndspliktigt.

Det är inte förbjudet att avverka i nyckelbiotoper.

Men enligt skogsbolagens-

-och sågverkens certifieringsregler-

-kan de inte köpa skog från en nyckelbiotop.

Så i praktiken blir det avverkningsförbud-

-fast det inte är det juridiskt.

Tack, Anton Cederberg. Debatten fortsätter nog.

Gillar ni det EFN Norra Sverige gör?

Gå då in och gilla oss på Facebook.

Flera skogsägare har stämt staten för att de nekats tillstånd att avverka sin skog. Nu har den omtalade domen fallit och skogsägarna får rätt till ersättning enligt marknadsvärdet. Anton Cederberg från Handelsbanken Skog och Lantbruk kommenterar domen.

Programledare: Elina Tyskling

Se ett tidigare inslag om den fjällnära skogen här!

 

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 3.3%
NASDAQ-100 -1.4%
NASDAQ Composite -1.5%

Vinnare & förlorare

Trelleborg 9%
Sinch 8.9%
Dometic Group 7.9%
Tele2 -0.7%
Klövern -1.5%
Loomis -3.6%
Uppdaterad mån 13:42
Fördröjning 15 min