”Det är dags att börja höja räntan”

Varför tycker du att räntan bör höjas redan nu?

Ligger vi på inflationsmålet?

Jag anser att vi ligger på inflationsmålet–

–och inflationsförväntningarna har i mer än två år legat–

–på 2 % om vi ser på fem års sikt.

Och inflationsutfallen det senaste året–

–visar att inflationen ligger kring 2 %.

Då är det dags att börja höja.

Är det mycket brus kring inflationstrenden?

Väldigt många av de makroekonomiska tidsserierna–

–hoppar mycket månad för månad.

Det är en utmaning för alla–

–att fundera över vad som är brus–

–och vad som är den underliggande trenden.

Vad mer tar du hänsyn till?

Arbetslösheten har gått ner snabbt i Sverige.

Men på sistone verkar arbetslösheten ha bottnat–

–och enligt våra prognoser lär den ligga kvar på den nivån.

Det är viktigt att få ner arbetslösheten–

–men det tycks som om den allmänna efterfrågepolitiken–

–som penningpolitiken, har svårt att verka.

Det är dags för andra politikområden att ta vid–

–för att få ner arbetslösheten mer.

Kan den inte sjunka utan ytterligare åtgärder?

Det behövs mer arbetsmarknadspolitik för att få ner den.

Det räcker inte med bara allmän efterfrågepolitik.

Du har tidigare reserverat dig–

–för ytterligare obligationsköp. Varför?

Det är frågan om hur expansiv penningpolitiken ska vara.

Jag har vid några tillfällen tyckt–

–att det inte behövdes fler obligationsköp–

–utan att penningpolitiken var nog expansiv som den var.

Du talar ju om "tiondelarnas tyranni".

Nu vill du höja med 2,5 tiondelar. Räcker det?

Det som är viktigt där för mig–

–är att vi inte ska påverkas av tillfälliga förändringar–

–i inflationstakten på en tiondel hit eller dit.

Det behövs mer grundläggande förändringar i trender–

–som kan göra att vi väljer att höja.

Sen brukar ju Riksbanken ändra reporäntan med 25 punkter–

–och enstaka gånger med 50 punkter.

Det är det traditionella sättet att bedriva penningpolitik.

Du och övriga ledamöter har tillgång till samma siffror.

Hur når ni så olika slutsatser?

Vi är olika personer, med olika kunskaper, erfarenheter–

–och värderingar.

Penningpolitik är inte bara teknikaliteter–

–utan man gör sin egen bedömning.

Det är inte konstigt att vi ibland når olika slutsatser.

Avslutningsvis: USA har flaggat för tull på stål.

Hur kommer det att påverka svensk penningpolitik?

Det återstår att se om det genomförs–

–och med vilka procentsatser.

Men Sverige är en liten och öppen ekonomi.

Vi lever på att handla med omvärlden.

Om världshandeln minskar är det inte bra.

Just för att vi är en liten och öppen ekonomi.

Är ni oroliga?

Jag är inte väldigt orolig–

–men om det genomförs, vilket vi inte vet–

–så är det inte bra.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson kommenterar det penningpolitiska läget under en penningpolitisk utfrågning på Riksdagen.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.1%
NASDAQ-100 2.1%
NASDAQ Composite 1.6%

Vinnare & förlorare

Swedish Orphan Biovi… 12.2%
Dometic Group 9.9%
Latour 8%
Saab -3.8%
Getinge -6.2%
Holmen -8.1%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min