”Bopriserna ska ned tio procent till”

En bostadsmarknad som väntas falla ytterligare 10 %–

–om vi får tro Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Välkommen, Robert.

Vad tror du om marknadsläget nu?

Det är osäkert. Vi hade ett stort prisfall förra året.

Sen har vi sett en återhämtning.

Det är ett lite osäkert läge på marknaden nu.

Vi kan börja med en graf som visar–

–att det första amorteringskravet....

När ungefär infördes det?

Mitten av 2016.

Det fick en påverkan på försäljningen.

De här diagrammen visar säsongsrensade data–

–med hänsyn till att försäljningen är högre vissa månader.

Då har vi säsongsrensade data för Stockholm och Sverige.

Vi ser en rätt stor nedgång–

–i och med det första amorteringskravet år 2016.

Särskilt i Stockholm.

För Sverige återhämtade det sig ganska mycket.

Man kom tillbaka till trenden.

Det gjorde man inte i Stockholm.

Efter det utvidgade amorteringskravet ser vi stora fall.

Vi får se i vilken takt det här återhämtar sig.

Det var alltså hur amorteringskravet–

–påverkade försäljningen av bostäder.

Vad tror marknaden om bopriserna just nu?

Vi har tittat på två olika indikatorer.

Det här är SEB:s boprisindikator–

–och Erik Olssons husprisindikator. De här graferna visar–

–skillnaderna mellan de tillfrågande som tror på stigande–

–respektive sjunkande bostadspriser.

Det skiljer sig lite åt.

Erik Olsson ligger lite under nollan, SEB lite över.

Men i stort sett är andelarna lika stora.

Varför tittar man på två indikatorer?

Man vill fånga upp spridningen–

–hur förväntningarna ser ut på marknaden.

Det indikerar en osäkerhet om det är stor spridning.

Den skiljer sig ju faktiskt lite åt.

Vi har en graf som visar att fler tror på fallande–

–än stigande priser i Stockholm–

–och det omvända i Malmö och Göteborg.

Berätta vad vi ser i grafen.

Den lila och gula visar hur det ser ut i Västra Götaland–

–med SEB:s boprisindikator–

–och även Skåne. Det är väl mest Malmö och Göteborg.

Det är en större andel som tror på stigande–

–än fallande priser.

Det omvända gäller i Stockholm.

Men andelarna är ändå hyfsat nära varandra.

Hur skulle du sammanfatta boprisförväntningarna just nu?

Det finns en viss förhoppning i vissa regioner–

–om en fortsatt prisuppgång, men mer osäkert i Stockholm.

Är du mer skeptisk än marknaden?

Nej, jag tror möjligen att marknaden inte har räknat in...

Eller hushållen inte har räknat in en möjlig ränteuppgång.

Det ska vi prata om alldeles strax.

Vi ska också se en tabell–

–om hur bopriserna har utvecklats det senaste året.

För ett år sen minskade priserna med 4 %.

Egentligen är det nedgången i riket–

–under de sista tolv månaderna. Det har sjunkit med 4 %.

I första och andra kolumnen ser vi en viss återhämtning–

–för Sverige som helhet under sista tiden.

Men siffran i Stockholm visar på väldigt stora prisfall–

–för villor och bostadsrätter.

7 % respektive 8 % har det fallit.

Men vi ser att Göteborg klarar sig bättre.

Malmö klarar sig bättre.

Även villorna i Malmö stiger i pris. Vad beror det på?

Det är bara min gissning–

–men förmodligen har vi byggt för många bostäder–

–i Stockholm i förhållande till en reell efterfrågan.

Det såg lite bättre ut de senaste månaderna i prisfallet.

Börjar det återhämta sig?

Efter ett stort prisfall följer ofta en viss återhämtning.

Så det är för tidigt att säga.

Är det en boprisbubbla som spricker?

Nej, vi tror att det är fundamentala faktorer–

–som förklarar prisuppgången.

Med det menar jag hushållens disponibla inkomster–

–ränteutveckling och sånt.

Men vi har gjort en prognos över bostadsprisutvecklingen.

Prognosen säger att bostadsräntorna kommer att stiga lite–

–de närmsta åren.

Om de stiger i takt med hushållens disponibla inkomster–

–så kan det ha en effekt på bostadspriserna.

Vi spår att bostadspriserna för hela riket–

–kommer att sjunka med ungefär 10 % fram till 2021.

Då ligger bostadspriserna på ungefär samma nivå som 2016.

Det är ingen dramatik i det här.

Det låter dramatiskt.

För de som har köpt en dyr bostadsrätt–

–och får höra om sänkningen på 10 % är det dramatiskt.

Men när priserna har ökat så mycket under många år–

–så är 10 % i nedgång inte nån större dramatik.

Om vi säger att det har fallit 4 % nu.

Från de här nivåerna kommer det att falla 10 % till–

–om man ser till hela riket.

Så ligger vi i vår prognos.

Hur kommer det att se ut i enskilda städer?

Var faller det mest?

Eftersom vi räknar på en konjunktureffekt–

–där bostadspriserna påverkas av stigande räntor–

–så lär det bli jämnt över olika regioner.

När kan vi vänta oss att bostadspriserna stiger igen?

När räntorna har stabiliserat sig–

–och nått en jämviktsräntenivå.

Då tror vi att bostadspriserna utvecklas–

–i takt med ökningar i hushållens inkomster.

Riksbanken väntas höja räntan i början av 2019.

Vi har sagt första kvartalet 2019.

Enligt er prognos.

Då kommer bostadsräntorna också börja stiga.

Kommer uppstickare och nischbanker–

–att pressa ner räntorna?

Det är en ökad konkurrens på finansieringsmarknaden nu.

Så absolut.

Jag tror att räntemarginalerna kommer att pressas–

–på grund av ökad konkurrens.

Förutom räntorna har även nedgången i bostadspriserna–

–påverkats av ett stort utbud av nyproducerade bostäder–

–men även befintliga.

Hur ser du på det?

När det gäller marknaden för befintliga bostäder–

–hade vi en kraftig utbudsökning under förra året.

Det är den gula grafen.

Den turkosa linjen visar annonstid.

När utbudet ökade så ökade annonstiden–

–hur länge lägenheterna som läggs ut–

–ligger ute innan de säljs.

Det är befintliga bostäder. Vi kollar på nyproducerade.

Nu har vi inte graferna på samma bild–

–men man ser att utbudet för nyproducerade bostäder–

–ökade kraftigt ungefär ett år innan de befintliga.

Det beror på att nyproducerade bostadsrätter säljs–

–minst ett år innan inflyttning.

Då lägger man också ut sin bostad till försäljning senare.

Såg vi toppen på bostadsmarknaden i början på 2017?

Ja, det skulle jag säga.

Därefter har priserna börjat dala.

Det kommer att falla fram till 2021–

–innan vi börjar se en stabilisering.

Ja, om vi får rätt i vår prognos.

En graf visar att antalet påbörjade bostäder minskar.

Vad kan vi dra för slutsatser av den här grafen?

I vår prognos tror vi att antalet påbörjade lägenheter–

–minskar med 30 % mellan 2017 och 2019–

–på grund av den ökade osäkerheten.

Det är bostadsutvecklarna som väljer att hålla tillbaka?

Ett minskat utbud i producerade bostäder borde leda till–

–att priserna ökar igen?

Ja, absolut.

Om vi får en kraftig nedgång i nyproducerade bostäder–

–borde det hålla tillbaka prisnedgången.

Ni tror ändå på 10 % trots det minskade utbudet?

Ja, och det är framförallt ränteeffekten.

Hur påverkar det bostadsbyggarna- och utvecklarna?

De kommer att dra ner kraftigt–

–på antalet påbörjade lägenheter.

Vi har en graf till på hur försäljningen har sett ut–

–för byggbolagen första kvartalet i år–

–jämfört med första kvartalet i fjol.

Vi ser i kolumnen längst till höger–

–att det är en kraftig nedgång.

Det här ligger till grund för vår prognos–

–när vi säger att antalet påbörjade lägenheter–

–kommer att gå ner med 30 % år 2019.

Vilka bolag klarar sig bäst av de här?

De stora etablerade byggbolagen–

–är generellt sett duktiga på att parera för svängningar–

–på bostadsmarknaden.

De som har mycket kassa, eget kapital och hög likviditet–

–klarar det här.

Drabbas de som utvecklar premiumbostäder extra hårt?

Risken finns. Särskilt för de mindre nischade bolagen–

–som har sett det största fallet i försäljningen–

–blir det tuffare.

Bolag som Peab och Myresjöhus varslar personal.

Är det en konjunktursignal?

Åtminstone en signal om att man ser–

–ett kraftigt försäljningsras vad gäller bostäder.

Hur kommer bostadsmarknaden se ut i sommar?

Sommaren är generellt sett en lugn period.

Jag tror att det blir lugnt.

Fotbolls-VM?

Det kan förklara att det blir en extra lugn sommar.

Sen får vi se efter semestern vad som kommer att hända.

Tack, Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Den statliga bolånejätten SBAB räknar med att bopiserna ska ned ytterligare en bit.

SBAB:s chefsekonom Robert Boije räknar med att priserna ska falla med tio procent fram till 2021 och att fallet kommer att slå ganska jämt över landet.

Med en sådan utveckling skulle priserna om tre år stå på ungefär samma nivå som 2016.

Robert Boije menar ändå inte att det är en bubbla som håller på att spricka. Han menar också att hushållen inte riktigt har förstått hur mycket stigande räntor kommer att slå mot priserna.

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.6%
NASDAQ-100 0.1%
NASDAQ Composite 0%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min