Skattesmäll för förmånsbilsägare

Regeringen vill göra om systemet med förmånsbilar och beskatta förarna mer.

I det nuvarande systemet ingår värdet av trängselskatt i förmånsvärdet–

–för alla som kör förmånsbilar.

Med det nya förslaget skulle förarna även skattas för värdet av trängselskatten.

Bostadsminister Peter Eriksson meddelar att regeringen backar–

–och går med på att lätta på reglerna kring bullerskydd vid byggen.

Alliansen har velat höja gränsen för buller när man bygger nya bostäder i syfte–

–att öka byggandet. Regeringen har tidigare sagt nej, men går nu med på Alliansens krav.

Utlåningen till svenska hushåll steg med 7,2 % i februari jämfört med februari i fjol.

Det var helt enligt förväntningarna. Ökningstakten i svenskarnas lån fortsätter ligga runt 7 %.

En ökningstakt som anses ohållbar på sikt eftersom den är högre än löneökningarna.

EU-kommissionen hoppas på en uppgörelse mellan Grekland och dess långivare–

–vid nästa eurogrupps möte den 7 april. Det sa kommissionens chefstalesman–

–Margaritis Schinas, vid en pressbriefing i dag.

Nästa möte för eurogruppen är den 7 april.

Vid det laget borde EU kunna presentera en överenskommelse på tjänstemannanivå.

Det var allt från oss. På återseende!

•Regeringen backar om bullerkrav   •Hushållens lån ökar snabbt   •Framsteg i greklandssamtal