EFN förklarar

Det finns massor av begrepp inom ekonomi- och finansvärlden. Här förklarar EFN begreppen.


Senaste programmen

EFN förklarar finanspolitik

Det tredje avsnittet av programserien EFN förklarar handlar om begreppet finanspolitik. Det innebär kort förklarat hur regeringen kan använda statens budget för att styra ekonomin i önskvärd riktning.

FinanspolitikMakroekonomi

EFN förklarar tillväxt

I andra avsnittet av programserien EFN förklarar är centralordet tillväxt. Begreppet kan kort förklaras som den samlade ökningen av varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, men bakom det enkla finns kontroversen.

Johan SchückMakroekonomi

EFN förklarar: Sharpekvoten

EFN förklarar Sharpekvoten: Ett mått för riskjusterad avkastning. Om en investering med låg risk skapat hög avkastning, är Sharpekvoten hög.

EFN förklarar: KPI

Undrar du vad KPI betyder? Och vad är skillnaden mellan KPI och KPIF? EFN förklarar.

KPI
Visa fler