Mer om: Experter och analytiker

  • ”Ingen stad kan ersätta London”6:24

    ”Ingen stad kan ersätta London”

    Marknadsrisken med en Brexit är kraftigt överdriven menar Chen Zhao, chefstrateg på Alpine Macro. Men det finns andra händelser som hotar det positiva börsklimatet.

  • Dags för Sverige att fundera på bankunionen7:30

    Dags för Sverige att fundera på bankunionen

    EU:s bankunion har kommit en bit på väg. Är det dags för Sverige att gå med nu? Det har Nicolas Véron, forskare vid Peterson Institute och grundare av tankesmedjan Breugel, tittat närmare på.