efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Fed öppnar för ovanliga metoder

Coronavirusets spridning ökar utanför Kina. Inköpsindex pekar åt olika håll. Federal Reserve öppnar för ovanliga metoder vid recession. EU:s långtidsbudget i långbänk.