efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Marknaden ignorerar tysk politisk kaos

Protokollet från ECB:s senaste räntemöte visar bred enighet. WTI-oljan kostar mer än vad den har gjort på två år. Ställföreträdande analyschef Lena Fahlén om det viktigaste i makrovärlden just nu.