efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet ”Var uppmärksam på volatiliteten”

Indikatorer och hårddata inte överens. Lågt oljepris ger konsekvenser för industrin och inflation. Volatilitet på rekordlåga nivåer. Euroinflationen förväntas falla. Svenska konsumenter positivare än handeln. Fortsatt krokodilgap.