efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet ECB: Tyskland vill strypa obligationsköpen

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, höjde som väntat styrräntan till intervallet 1,75 – 2,00 procent. I dag levererar ECB sitt räntebesked.