efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Livlig sommar på bomarknaden

Rosengren lämnar Sandvik. Nytt rekord för svenskarnas fonder. Varning från Wall Street.