efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Efterfrågan och oro håller oljepriset uppe

Stigande oljepris, sjunkande pris på basmetaller och blandad utveckling för stålet. EFN tar en titt på råvarumarknaden med Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Nordea.