efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Köpläge i Loomis både fundamentalt och tekniskt

Grunderna i teknisk analys, samt analys av OMXS30, Loomis och Intrum.