efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Olika avkastning på hållbara investeringar

Hållbara investeringar blir allt populärare och antalet strategier är nästan lika många som det finns investerare. Ekonomiprofessorerna Laura Starks, Philipp Krueger och Adair Morse förklarar några av dem.