efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet MTG: ”Vi har en spännande resa framför oss”

MTG står inför en uppdelning av bolaget i en nordisk produktionsdel och en global e-sportdel. "Vi ska bevisa för analytikerna att e-sport ska bli en sport", säger MTG:s vd Jørgen Madsen Lindemann.