efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Svenska valet för investerare

I höst är det dags för riksdagsval i Sverige. Omvärldsstrategen Henrik von Sydow berättar hur valet påverkar såväl svenska som utländska investerare.