efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Guldet kommer explodera

EFN Råvaror premiärsänder från Göteborg tillsammans med Eric Strand, förvaltare på Pacific Fonder.