efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Holländska sjukan har drabbat Venezuela – igen

"Holländska sjukan" uppstår i länder med stora råvarutillgångar och uttrycket myntades 1977. Venezuela har drabbats för tredje gången och det är oljeindustrin som ligger bakom.