efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Uppesittarkväll

Efter turbulensen i början av året riktas blicken i programmet både bakåt mot historiska krascher och framåt mot krascher som kan komma.