efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet EFN Råvaror: Elbilen revolutionerar marknaden

Omvandlingen av bilbranschen är bara i sin linda. Och en industri som kommer att påverkas kraftigt är råvarorna. Martin Jansson, råvarustrateg på Handelsbanken förklarar hur.