efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Så uppnår du familjedrömmen

Joel Bladh, författare och civilingenjör, tipsar om hur du gör för att stärka familjeekonomin.