efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Saltx räknar med positivt kassaflöde om två år

Saltx Technology har utvecklat och patenterat en teknik som gör att salt kan användas för att lagra energi. Bolagets aktie är noterad på First North.