efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Råvarustrateg: Moralen har blivit sämre bland Opecländerna

Samtliga Opecländer har efter ett tvådagarsmöte enats om att stå fast vid de överenskomna neddragningarna i oljeproduktionen. Men råvarustrateg Martin Jansson är inte övertygad om att det kommer hållas.