efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet App i stället för chef – gigekonomin ställer nya krav på samhället

Trenden mot så kallad gigekonomi, som innebär färre fasta anställningar och fler korta uppdrag utifrån digitala plattformar, är stark. Vilka utmaningar innebär detta för de som tar uppdragen, för uppdragsgivarna och för fackförbund?