efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Grön finans: Det önskar sig investeraren av politikerna

Infrastruktursatsningar eller bostadsutveckling skulle kunna vara en alternativ investering för oss säger Johan Florén, chef för ägarstyrning på AP7. Detta skulle passa bra eftersom den statliga pensionsjätten är en långsiktig investerare.