efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet EFN förklarar: ETF

Har du undrat vad ETF betyder? EFN förklarar.