efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Teknikfest och börsstuds

Dagens gäster i Börslunch Mats Jonnerhag och Anders Haglund är båda tekniska analytiker. Så förvänta dig en hel del grafer när läget på marknaderna analyseras.