efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet ”Smart gjort av Tobii”

Inge Heydorn, förvaltare på fondbolaget Sentat, lyfter fram ett smart drag som Tobii använt sig av för att få denna reaktion, men bolaget är svårvärderat och den långsiktiga utvecklingen är svår att spå.