efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Utlandsresan kan bli dyr utan rätt försäkring

I takt med att världens länder öppnar upp väcks svenskarnas reslust till liv igen. Men det kan bli en dyr historia om olyckan är framme.