efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet 5G skapar möjligheter för antennföretag

Gapwaves är ett bolag som utvecklar vågledarbaserade antenner. För dem väntas marknaden växa kraftigt de närmsta åren.