efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Professor: Svårt att starta en pausad ekonomi

Vi har en politik som stänger ned stora delar av samhället världen över. Detta får givetvis stora ekonomiska konsekvenser.