efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Innovativa sms ger stora tillväxtmöjligheter för Sinch

Molnbolaget Sinch rapporterar ett starkt sista kvartal och aktien rusar på beskedet. Både vinst och omsättning var högre än väntat och bolagets vd Oscar Werner ser stora tillväxtmöjligheter.