efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Lovande data från Cantargia

Läkemedelsbolaget Cantargia har fått positiva resultat i en pågående fas 2a-studie inriktad på behandling av lung- och bukspottkörtelcancer.