efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet EFN förklarar inflation

EFN:s Johan Schück förklarar vad inflation är och hur den påverkar ekonomin. Han berättar om det svenska inflationslägets ytterligheter och hur Riksbanken arbetar i frågan.