efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Film på Gotland lyfter näringslivet

Poängen med Gotlands filmfond är att vara en katalysator för det lokala näringslivet genom att främja filmproduktion. I genomsnitt ger varje investerad krona från fonden tre kronor tillbaka.