efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Lägre lön för svenska akademiker

Optimism i Asien. Miljardnedskrivning i Wework. Fattigdomen minskar i USA.