efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Rekordförsäljning av vegetarisk mat

Nya tag mot plastskräp. Hårdare utsläppskrav. USA skickar skräp över hela världen. Allt fler väljer elcykel.