efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Låga förväntningar hämmar konjunkturen

Konfidensindikatorerna pekar nedåt, bostadsbyggandet väntas sjunka det kommande året och landets södra delar ligger sämst till i konjunkturfasen. Sydsvenska handelskammarens vd Stephan Müchler kommenterar läget i den sydsvenska konjunkturen.