efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Stjärnarkitektens recept för fler bostäder

Arkitekturpolitik, miljonprogrammen och hållbarhet. Det diskuterar stjärnarkitekten Monica von Schmalensee i Kvadrat.