efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Kan vi kompensera oss till en bättre miljö?

Är klimatkompensation rätt sätt att få ned utsläppen av fossila utsläpp? Inte helt säkert, i alla fall inte om det inte utformas på rätt sätt.